Konfiguracja – Handel/Magazyn – Koszty dostaw

image_print

W sekcji Handel/Magazyn dostępnej z poziomu menu Konfiguracja dostępna jest funkcjonalność związana z kosztami dostaw pozwalająca na ich zdefiniowanie i kalkulację, co ułatwia pracę z uwzględnianiem takich kosztów w transakcjach.

Lista kosztów dostaw
Lista kosztów dostaw

Po wybraniu przycisku [Dodaj] otwarte zostaje okno kalkulacji kosztów dostaw, w którym należy ustalić nazwę oraz usługę, na której bazuje dany koszt dostawy. Do zdefiniowania są także sposoby dostawy oraz progi, dla których obowiązuje dana wartość.

Okno kalkulacji kosztów dostawy
Okno kalkulacji kosztów dostawy

Pola obligatoryjne znajdujące się w oknie kalkulacji kosztów dostawy:

  • Nazwa – nazwa kalkulacji kosztu dostawy
  • Usługa – usługa powiązana z daną kalkulacją kosztu dostawy, wybierana jest ona spośród artykułów o typie Usługa

Sekcja Sposoby dostawy pozwala na dodanie z listy rozwijalnej sposobu dostawy dla danej usługi. Wartości te pobierane są ze słownika uniwersalnego Sposoby dostawy. W zależności od zaznaczonego sposobu dostawy kontekstowo wyświetlane są powiązane z nim progi. Użytkownik dla poszczególnych progów powinien zdefiniować wartości w polach:

  • Waga brutto do – oznacza wartość wagi brutto w kilogramach, do której obowiązuje dany próg
  • Objętość do – oznacza objętość w m3, do której obowiązuje dany próg
  • Wartość brutto – oznacza wartość brutto kosztu dostawy
  • Gratis od wartości – oznacza wartość brutto zamówienia sprzedaży, od której koszt przesyłki będzie wynosił 0,00
  • Waluta – pole pozwala na wybór waluty dostępnej w systemie w ramach firmy, do której zalogowany jest operator. Domyślnie ustawiona jest waluta systemowa firmy.

Jeżeli w kalkulacji znajduje się więcej niż jeden próg należy pamiętać, że pole Waga brutto do dla kolejnej pozycji musi być wyższe niż dla poprzedniej, pole Objętość do dla kolejnej pozycji musi być wyższe niż dla poprzedniej. Wartość brutto dla kolejnych progów musi być wprowadzona w tej samej walucie.

Jeżeli pierwszy wiersz zostanie zapisany z wartością 0,00 dla Waga brutto do albo Objętość do, to nie powinno być możliwości zmiany wartości 0,00 na inną w kolejnych wierszach odpowiednio dla Wagi brutto, czy też Objętość do. Istnieje możliwość zdefiniowania tych samych progów jeżeli Wartość brutto dla tych progów zostały określone w innych walutach. Do kalkulacji kosztu dostawy należy dodać przynajmniej jeden próg.

Czy ten artykuł był pomocny?