Konfiguracja systemu – Zakładka Handel – Sekcja Artykuły

image_print

Parametry dostępne są na zakładce Handel w menu System Konfiguracja Handel, opisanej w artykule Konfiguracja systemu – Zakładka Handel – Informacje ogólne.

Okno konfiguracji systemu – sekcja Artykuły
Okno konfiguracji systemu – sekcja Artykuły

W sekcji Artykuły znajdują się następujące parametry:

  • Filtrowanie listy artykułów wg cennika dostawcy – zaznaczenie parametru determinuje domyślne filtrowanie listy artykułów na dokumentach przychodowych wg cennika dostawcy. Aby powiązać artykuły z kontrahentem należy do typu ceny i cennika zawierającego ten artykuł przypisać wybranego kontrahenta oraz dodać artykuły do cennika. Wtedy po otwarciu listy artykułów z poziomu wymienionych wyżej dokumentów w filtrze listy artykułów wskazany jest kontrahent z nagłówka dokumentu ustalony, jako Sprzedawca. Istnieje możliwość jego usunięcia poprzez użycie narzędzia gumki znajdującej się w filtrze obok pola z kontrahentem. Domyślnie parametr w systemie jest zaznaczony. Działanie cenników zostało szerzej opisane w kategorii Cenniki.
  • Zaznaczaj ostatnio wybraną pozycję na liście artykułów w trybie do wyboru – zaznaczenie parametru powoduje zapamiętanie ostatnio wybranej pozycji na liście artykułów oraz na liście grup artykułów w przypadku listy otwieranej w trybie do wyboru (z poziomu dokumentu lub innego obiektu np. cennika).
  • Obsługa kategorii zamiast typu na karcie artykułu – zaznaczony parametr powoduje, że na karcie artykułu widoczne jest wyłącznie pole Kategoria, natomiast jego odznaczenie sprawia, że widoczne jest zarówno pole Kategoria jak i Typ.
  • Obsługa skupu – po jego zaznaczeniu, w systemie możliwa jest obsługa skupu.
  • Obsługa nazwy fiskalnej – parametr jest domyślnie odznaczony. Po zmianie wartości parametru i zapisaniu ustawień możliwe będzie wysyłanie na drukarkę fiskalną nazwy fiskalnej zdefiniowanej na karcie artykułu.

Więcej informacji na temat funkcjonowania artykułów znajduje się w kategorii Artykuły.

Czy ten artykuł był pomocny?