Konfiguracja systemu – Zakładka Handel – Okresy handlowe

image_print

Parametry dostępne są na zakładce Handel w menu System Konfiguracja Handel, opisanej w artykule Konfiguracja systemu – Zakładka Handel – Informacje ogólne.

Okno konfiguracji systemu - sekcja Okresy handlowe
Okno konfiguracji systemu – sekcja Okresy handlowe

W sekcji Okresy handlowe dostępne są następujące parametry:

  • Ogranicz ilość otwartych okresów handlowych – parametr pozwala określić maksymalną liczbę jednocześnie otwartych okresów handlowych
  • Łączenie okresów handlowych z okresami obrachunkowymi – zaznaczenie tego parametru umożliwi automatyczne zamykanie okresu handlowego razem z zamknięciem okresu księgowego
  • Blokada zatwierdzania dokumentów po niezamkniętym okresie – parametr uniemożliwia zatwierdzanie dokumentów poza zdefiniowanym okresem handlowym. Blokada zatwierdzania dokumentów po niezamkniętym okresie dotyczy sytuacji:
    • gdy data wystawianego dokumentu zawiera się w otwartym okresie handlowym poprzedzonym innym otwartym okresem handlowym
    • gdy data wystawianego dokumentu wykracza poza zakres ostatniego otwartego okresu handlowego (jedynie dla zaznaczonego parametru Blokada wystawiania dokumentów poza okresem)

Ponadto, jeśli w konfiguracji dla zatwierdzanego typu dokumentu ustawiono automatyczne generowanie innego zatwierdzonego dokumentu, a data generowanego dokumentu spełnia jeden z dwóch powyższych warunków, to generowany dokument zostanie zapisany w stanie niezatwierdzonym.

  • Blokada wystawienia dokumentów poza okresem – parametr kontroluje, podczas wystawiania dokumentu, z jaką z datą wystawienia/wpływu/ewidencji jest on dodawany. W przypadku gdy jest ona późniejsza niż data końca ostatniego otwartego okresu handlowego, system automatycznie zmieni datę wystawienia/ewidencji dokumentu na datę końca ostatniego otwartego okresu handlowego, wyświetlając przy tym odpowiedni komunikat.

Czy ten artykuł był pomocny?