Konfiguracja magazynów wykorzystywanych w transkacjach międzyfirmowych

image_print

Definiowanie magazynów pośrednich

Magazyn pośredni umożliwia pełne wykorzystanie funkcjonalności transakcji międzyfirmowych wyłącznie na bazach z włączoną metodą kolejkowania FIFO/LIFO. Magazyn ten może być wykorzystany na następujących dokumentach:

 • FS i korekty ilościowe/wartościowe
 • WZ i korekty ilościowe/wartościowe
 • FZ i korekty ilościowe/wartościowe/kosztu dodatkowego
 • PZ i korekty ilościowe/wartościowe/kosztu dodatkowego
 • MM- /MM+
 • PW
 • RW

Aby zdefiniować magazyn pośredni należy z poziomu Główne Magazyny lub Magazyn Magazyny wybrać przycisk [Dodaj] z opcją Pośredni.

Wykorzystanie magazynów pośrednich zostało opisane w artykule Wykorzystanie magazynów pośrednich.

Uwaga
Możliwość dodania magazynu pośredniego dostępna jest tylko dla firmy z włączoną obsługą transakcji międzyfirmowych.

Karta magazynu pośredniego

Karta magazynu pośredniego rożni się od pozostałych magazynów lokalnych:

 • wyszarzonym parametrem Dedykowany dla firmy głównej. Parametr jest zaznaczony tylko jeżeli w polu Firma wybrana została Firma główna.
 • ukryciem parametru Obsługa WMS
 • brakiem możliwości zdefiniowania danych adresowych oraz współczynnika prognozy
 • brakiem zakładek: Zarządzanie stanami, Widoczność stanów oraz przycisków do generowania dokumentów

Firma – pole umożliwiające powiązanie magazynu z wybraną firmą. Lista ograniczona do firm z aktywną obsługą transakcji międzyfirmowych. Pole jest udostępnione do edycji do pierwszego zapisania karty magazynu.

Cechy magazynu pośredniego:

 • do każdej firmy może być przypisany tylko jeden magazyn pośredni
 • jest automatycznie dostępny dla każdego centrum, zdefiniowanego w firmie, do której należy (nie jest widoczny w Dostępności obiektów)
 • nie ma możliwości jego dezaktywacji

Parametr Przyjęcie w procesach międzyfirmowych na magazynach lokalnych

Przyjęcie w procesach międzyfirmowych – pole dostępne na nagłówkach magazynów lokalnych w firmach/centrach, w których aktywowano obsługę transakcji międzyfirmowych w roli Nabywcy, na bazach z metodą kolejkowania FIFO/LIFO. Użytkownik ma możliwość wyboru jedną z opcji:

 • Bezpośrednie (wartość domyślna) – towar w procesie transakcji międzyfirmowej będzie przyjmowany z pominięciem magazynu pośredniego (np. WZ PZ)
 • Pośrednie – towar w procesie transakcji międzyfirmowej będzie przyjmowany z wykorzystaniem magazynów pośrednich (np. WZ PZ MM-/+)
Nagłówek magazynu lokalnego

Zmiany na dokumencie MM-/+

Na bazach z metodą kolejkowania FIFO/LIFO, na formularzach dokumentów MM-/+ wystawianych w firmie z aktywną obsługą transakcji międzyfirmowych oraz z udostępnionymi magazynami innych firm dostępne są dodatkowe pola:

 • Magazyn pośredni – pole automatycznie uzupełniane nazwą magazynu pośredniego, w przypadku, gdy jako magazyn docelowy na dokumencie został wybrany magazyn należący do innej firmy. Jest to magazyn z którego zasoby zostają:
  • Przesunięte w ramach operacji w jednej firmie (MM+)
  • Rozchodowane (WZ/KIPZ/RW)
 • Kontrahent wewnętrzny – prezentuje nazwę kontrahenta powiązanego z firmą, do której przypięty jest magazyn docelowy. Pole prezentowane tylko na dokumentach, na których magazynem docelowym jest magazyn z innej firmy.
 • Operacja międzyfirmowa parametr nie podlega edycji, jest automatycznie zaznaczony w przypadku gdy, MM- inicjuje operacje międzyfirmową. Pole prezentowane tylko na dokumentach, na których magazynem docelowym jest magazyn z innej firmy.
 • Realizuj zwrotw zależności od wartości parametru:
  • z MM+ mogą powstać dokumenty KIFZ/KIPZ/RW (oraz KIFS/KIWZ/PW w firmie przeciwnej) – zaznaczony
  • z MM+ wygenerowany zostanie dokument WZ – odznaczony

Uwaga
Parametr dostępny tylko na bazach z metoda kolejkowania FIFO/LIFO, tylko na dokumentach, na których magazynem docelowym jest magazyn z innej firmy.

Uwaga
Parametr jest domyślnie zaznaczony i niedostępny do edycji dla firm pełniących rolę jedynie nabywcy.

 • Magazyn docelowy – magazyn, na który wystawiony zostaną dokumenty w firmie przeciwnej.
 • Magazyn dostawcy – nazwa magazynu, z którego wydano zasoby w innej firmie:
  • w ścieżce: WZ -> PZ -> MM-/MM+ – jest to magazyn, z którego wydano zasoby dokumentem WZ
  • w ścieżce: MM1-/MM+ -> KIPZ/WZ/RW -> KIWZ/PZ/PW -> MM-/MM+ – jest to magazyn źródłowy z MM-1

Czy ten artykuł był pomocny?