Obsługa pośredniego przyjęcia na magazyn w operacjach międzyfirmowych

image_print

Operacja przyjęcia pośredniego występuje wyłącznie w sytuacji zarejestrowania transakcji międzyfirmowej, gdy:

 • wystawiono dokument międzyfirmowy WZ
 • na karcie magazynu odbiorcy z WZ wybrano opcje pośredniego przyjęcia w procesach międzyfirmowych
 • istnieje aktywny magazyn pośredni w firmie docelowej

Przykład

Poniżej przestawiona został przykładowa ścieżka obiegu dokumentów w transakcji międzyfirmowej z wykorzystaniem pośredniego przyjęcia:

 • W firmie pełniącą rolę sprzedawcy, wystawiony został dokument WZ na kontrahenta powiązanego z firmą nabywcy.
 • Na karcie magazynu odbiorcy wybrana została opcja pośredniego przyjęcia w procesach międzyfimowych
 • Za pomocą transakcji międzyfirmowych, po zatwierdzeniu WZ, w firmie nabywcy automatycznie wygenerowany zostaje dokument PZ w stanie zatwierdzonym. Dokument został utworzony na magazyn pośredni odbiorcy
 • Z dokumentu PZ utworzone zostaje przesunięcie międzymagazynowe MM-, na którym:
  • Magazynem źródłowym jest magazyn pośredni odbiorcy
  • Magazynem docelowym jest magazyn odbiorcy z dokumentu WZ

Uwaga
Anulowanie dokumentu MM- powstałego w wyniku ścieżki WZ -> PZ -> MM- skutkuje anulowaniem dokumentu PZ

Czy ten artykuł był pomocny?