Obsługa zamówień wewnętrznych w procesach międzyfirmowych

image_print

Proces, w którym centrala zleca poszczególnym sklepom przesuniecie towaru na inny magazyn własnej lub obcej firmy, możliwy jest do zrealizowania za pomocą ZWE wystawionego pomiędzy magazynami różnych firm.

W przypadku, gdy właścicielem dokumentu ZWE jest centrum należące do firmy, która ma włączoną obsługę transakcji międzyfirmowych, jako magazyn źródłowy można wskazać dowolny magazyn należący do innej firmy obsługującej transakcje międzyfirmowe. Na nagłówku takiego dokumentu, pod polem Data wystawienia prezentowany jest zaznaczony parametr Operacja międzyfirmowa (bez możliwości edycji).

Jeżeli na ZWE jako magazyn źródłowy wskazany zostanie:

  • dowolny magazyn należący do innej firmy, to analogicznie jak w przypadku wskazania magazynu niedostępnego dla tej samej firmy, blokowana jest możliwość zatwierdzenia zamówienia, rezerwacji zasobów oraz rezerwacji ilości.
  • magazyn będący magazynem POS w innej firmie, możliwe jest zaznaczenie parametru Realizacja w POS.

Czy ten artykuł był pomocny?