Kontrola chronologii modyfikacji zasobów – AVCO

image_print

Uwaga
Parametr Kontrola chronologii modyfikacji zasobów dostępny jest tylko po wybraniu metody kolejkowania AVCO.

Dla metody wyceny zasobów AVCO dostępna jest opcja pozwalająca na kontrolę chronologii dat dotyczących przyjęcia i wydania zasobów.

Z poziomu System –> Konfiguracja –> Handel po wskazaniu metody pobierania zasobów AVCO można zaznaczyć/odznaczyć parametr Kontrola chronologii modyfikacji zasobów. Domyślnie podczas kreowania baz w systemie parametr jest zaznaczony, z możliwością odznaczenia go w dowolnym momencie pracy. Dla baz konwertowanych parametr domyślnie jest odznaczony z możliwością zaznaczenia.

Blokada ręcznego zatwierdzania dokumentów magazynowych

W przypadku zaznaczonego parametru Kontrola chronologii modyfikacji zasobów podczas zatwierdzenia lub zatwierdzenia ilościowego dokumentów magazynowych:

 • PW/PZ oraz ich korekt ilościowych i wartościowych
 • WZ/RW oraz ich korekt ilościowych
 • MM-/MM+

dla każdego z artykułów na dokumencie sprawdzana jest data:

 • wydania dla WZ
 • przyjęcia dla PZ
 • wystawienia dla PW oraz jego korektach ilościowych/wartościowych, RW oraz jego korektach ilościowych, MM-/MM+
 • korekty dla dokumentów KIPZ/KWPZ oraz KIWZ

W przypadku, gdy powyższe daty są wcześniejsze od daty ostatniej modyfikacji zasobu (na magazynie zgodnym z magazynem wskazanym na dokumencie), to zablokowana zostanie możliwość zatwierdzenia dokumentu.

Automatyczne generowanie zatwierdzonych dokumentów magazynowych

Podczas zatwierdzania dokumentów:

 • FS/PAR/FZ oraz ich korekt ilościowych
 • KDFZ
 • MM-

które automatycznie generują dokumenty magazynowe, system zablokuje możliwość ich zatwierdzania, w przypadku, gdy daty w zależności od dokumentu są wcześniejsze od daty ostatniej modyfikacji zasobu (na magazynie, którego dotyczy operacja) co najmniej jednego artykułu z dokumentu:

 • data sprzedaży dla FS/PAR
 • data zakupu dla FZ
 • data wystawienia dla MM-
 • data korekty dla KIFZ/KWFZ, KIPAR, KIFS, KDFZ

Uwaga
System automatycznie wygeneruje zatwierdzoną korektę kosztu bez względu na ostatnią datę modyfikacji zasobu.

W przypadku dokumentów PW/RW generowanych z inwentaryzacji, jeśli nie zostanie zachowania chronologia modyfikacji zasobów system wygeneruje dokumenty w stanie niezatwierdzonym.

Seryjne zatwierdzanie dokumentów z poziomu listy dokumentów magazynowych

Podczas seryjnego zatwierdzania dokumentów magazynowych system weryfikuje, czy wśród zaznaczonych pozycji do zatwierdzenia istnieje jakikolwiek dokument, dla którego obowiązuje blokada zatwierdzenia. Dokumenty, które nie są objęte blokada zostaną zatwierdzone, natomiast dokumenty dla których blokada jest zachowana nie zostaną zatwierdzone.

 

Czy ten artykuł był pomocny?