Jak zmodyfikować banner?

Wgrywanie obrazków do bannera

Obrazki dla banera należy zmieniać w folderze: ClientApp/assets/images/slider.
Podmiana obrazków będzie widoczna od razu, zarówno na wersji developerskiej, jak i produkcyjnej.

Wskazówka
Style domyślne, mające zastosowanie we wszystkich sliderach i banerach, można znaleźć w
pliku: ClientApp/src/app/controls/slider.component.scss.

 

Kod html slidera ze Strony głównej modyfikowany jest w bazie danych.

W tabeli CustomerPanel.Translations należy znaleźć rekordy, w których TSL_Description przyjmuje wartość HomePageContent. Kod będzie znajdować się w kolumnie o nazwie TSL_Value. Każdy rekord odpowiada za inną wersję językową.

Przykład

Przykład zmiany bannera na stronie głównej.
1. Do katalogu ClientApp\assets\images\slider należy skopiować nowy banner (np. o nazwie slide-nowy.png)
2. W tabeli CustomerPanel.Translations pod kluczem “HomePageContent” należy zmienić nazwę bannera np. “slide1.png” na “slide-nowy.png”
3. Następnie należy zrestartowąć pulę IIS lub przebudować cache przeglądarki
4. Na koniec wykonać skrypt BatchScripts/ngswVersionUpdate.bat

Po wejściu na stronę B2B (lub odświeżeniu F5), serviceWorker po kilku sekundach zaktualizuje się do nowej wersji, razem z odświeżeniem bannera.

 

Rotacja bannera

Aby zrealizować funkcjonalność rotacji bannerów należy dodać właściwość: [autoplay]=”true”. Kod powinien wyglądać tak:

Kod
<template appSlider [items]="1" [slideBy]="1" [autoplay]="true">
Wskazówka
Wygląd slidera na stronie głównej różni się jednak od zwykłych sliderów z produktami, więc zawiera kilka modyfikacji nadpisujących domyślne style. Znajdują się one w pliku ClientApp/assets/homePage/home.component.scss.

 

Kod html banerów na Stronie logowania oraz na Stronie z przypomnieniem hasła znajduje się w komponentach Angular: /ClientApp/src/app/components/account/account.component.html

Kod na tych stronach zakłada jeden statyczny obrazek, nie przewiduje slidera.
Treść w bannerze pobierana jest z odpowiednich pól z tabeli CustomerPanel.Translations. W celu zmiany nazwy treści na bannerze, należy odszukać rekord, w którym TSL_Descrtiption przyjmuje wartość ProductName, a dla zmiany opisu wartość B2BSalesPlatform.

Następnie trzeba zmienić tekst w kolumnie TSL_Value.
Zmiany kodu html w tych plikach będą widoczne od razu.

Wskazówka
Style banerów na Stronie logowania i Przypomnienia hasła zawierają kilka dedykowanych modyfikacji w pliku: ClientApp/src/global-styles/partials/authPages.scss.

 

Uwaga
Zmiany w stylach będą widoczne na produkcji dopiero po zrobieniu kompilacji interfejsu.

 

Czy ten artykuł był pomocny?