Lista: Zlecenia produkcyjne/Błędy uruchomienia

Spis treści

Aplikacja Lista: zlecenia produkcyjne/ Błędy uruchomienia umożliwia wykrycie zleceń produkcyjnych z błędnymi rezerwacjami oraz ponowne przeprocesowanie zlecenia na podstawie nowych danych wejściowych.

Aplikacja składa się z:

 • Nagłówka – zawiera przyciski oraz pola umożliwiające filtrację danych wyświetlanych w tabeli.
 • Tabeli – wyświetlającej dane zgodnie z kryteriami wyszukiwania wprowadzonymi w nagłówku.
Aplikacja Lista: Zlecenie produkcyjne/Błędy uruchomienia

Nagłówek

Nagłówek aplikacji Lista: Zlecenie produkcyjne/ Błędy uruchomienia zawiera następujące pola oraz przyciski:

 • [Aktualizuj] – odświeża dane w tabeli.
 • [Wybierz akcję] → [Uruchom zlecenia] – umożliwia ponowne uruchomienie błędnie przeliczonego zlecenia/zleceń produkcyjnych. W ramach ponownego uruchomienia system przeprowadza poniższe działania:
  • Po wysłaniu zlecenia produkcyjnego struktury produkcyjne są ustawione na podstawie wprowadzonego priorytetu
  • Rezerwacje materiałów są tworzone dla wszystkich pozycji materiałów na liście części (w zestawieniu materiałowym BOM)
  • Dla wszystkich produktów ubocznych z zestawienia materiałowego tworzone są rezerwacje produktów ubocznych
  • Tworzone są rezerwacje operacji
  • Rezerwacje zasobów tworzone są dla wszystkich potrzebnych zasobów operacji
 • Zlecenia produkcyjne generowane są dla wszystkich operacji produkcyjnych
 • Rodzaj zlecenia produkcyjnego – wyświetla błędne zlecenia dla zdefiniowanego rodzaju lub rodzajów zlecenia.
 • Numer – wyświetla w tabeli zlecenie z podanym numerem.
 • Artykuł produkcyjny – wyświetla w tabeli zlecenia produkcyjne zawierające wskazany artykuł produkcyjny.
 • Status – umożliwia filtrowanie zleceń produkcyjnych zgodnie z wybranym statusem.
 • Metoda produkcji – wyświetla w tabeli zlecenia z wybraną metodą produkcji.
 • Odpowiedzialny pracownik – wyświetla w tabeli zlecenia przypisane do zdefiniowanego pracownika.

Tabela

Tabela aplikacji wyświetla dane zgodnie z zadanym filtrem w nagłówku aplikacji. W tabeli znajdują się następujące przyciski:

 • [Sortuj] – wyświetla okno Definiuj sortowanie, które umożliwia edycję kolejności prezentacji danych w tabeli.
 • [Suma] – wyświetla na dole tabeli dodatkowe trzy wiersze z wartościami sum:
  • Suma oczekiwana – suma ilości materiałów, które mają być zarezerwowane dla wyświetlonych zleceń produkcyjnych.
  • Suma rzeczywista – suma ilości materiałów, które są zarezerwowane dla wyświetlonych zleceń produkcyjnych.
  • Różnica – prezentuje wynik odejmowania powyższych sum.
 • [Różnice] – wyświetla wiersz Różnica ilościowa, który pokazuje różnicę między celem Plan-Ilość a ilością rzeczywistą.
 • [Eksport do pliku danych] – eksportuje do pliku dane z tabeli. Plik jest eksportowany w formacie XLS.
 • [Pokaż/Ukryj wiersz nagłówka] – ukrywa/wyświetla opis kolumn tabeli.
 • [Zaznacz wszystkie] – parametr umożliwiający zaznaczenie wszystkich wierszy w tabeli.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?