Formy grzecznościowe

Formy grzecznościowe pozwalają na rozróżnienie adresatów przez formalne zwroty Pan/Pani, na przykład w listach korespondencji seryjnej w zarządzaniu dokumentami. Formy grzecznościowe używane są przede wszystkim w komunikacji pisemnej.

Uwaga
Dla aplikacji Formy grzecznościowe nie są wymagane żadne ustawienia w aplikacji Konfiguracja.

Opis aplikacji

Z pomocą aplikacji Formy grzecznościowe można wprowadzać nowe zwroty i edytować te, które już istnieją. Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Aplikacja Formy grzecznościowe

Nagłówek

W panelu można wprowadzić kryteria wyszukiwania i odszukać odpowiednią formę grzecznościową wybierając przycisk [Odśwież]. Wyniki wyszukiwania dostępne są w obszarze roboczym.

Istnieje możliwość wyszukiwania według poniższych kryteriów:

  • Forma grzecznościowa – identyfikator formy grzecznościowej
  • Oznaczenie – dodatkowy opis powiązany z identyfikatorem
  • Znacznik usuwania – pozawala na filtrowanie listy według form oznaczonych do usunięcia form (opcja: Ze znacznikiem usuwania), aktualnie używanych (opcja: Bez znacznika usuwania) lub wszystkich (opcja: wszystkie)

Obszar roboczy

W obszarze roboczym można wprowadzić nowe formy grzecznościowe lub edytować już istniejące. Dane formy mogą być edytowane w odpowiednich wierszach.

Dostępne kolumny:

  • Forma grzecznościowa – unikalny identyfikator w ramach danej organizacji oraz edytowalny do momentu zapisu
  • Oznaczenie – jest cechą wyróżniającą i składa się z tekstu zdefiniowanego przez użytkownika

Uprawnienia

Uprawnienia można nadawać za pomocą ról autoryzacji, a także poprzez przypisanie organizacji.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?