Przegląd partnerów

Aplikacja Przegląd partnerów umożliwia szybką prezentację kluczowych informacji o partnerze: jego adres oraz dane kontaktowe. Dane pobierane są z aplikacji Partnerzy.

Aplikacja składa się z nagłówka, zawierającego standardowy pasek przycisków oraz obszaru roboczego.

Interfejs aplikacji można dostosować do indywidualnych potrzeb: informacje dotyczące dostosowania interfejsu są dostępne w artykule Personalizacja interfesu.

Aplikacja Przegląd partnerów

Nagłówek

W nagłówku aplikacji możliwe jest wskazanie partnera, dla którego mają zostać otwarte informacje. Dostępne jest pole:

  • Partner – pole umożliwia wskazanie partnera, którego dane podstawowe mają zostać wyświetlone. Wartości pobierane są z aplikacji Partnerzy i dostępne są na liście pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].

Obszar roboczy

W obszarze roboczym prezentowane są dane dotyczące partnera wskazanego w nagłówku aplikacji. Pola mają charakter informacyjny i są nieedytowalne:

  • Adres – imię, nazwisko i adres partnera
  • Telefon –numer telefonu przeglądanego partnera. Jeśli w systemie istnieje więcej numerów telefonu dla danego partnera, to wyświetlany jest numer oznaczony jako priorytetowy. Za pomocą ikony rombu można wyświetlić wszystkie numery telefonów partnera.
  • E–mail – adres e-mail partnera. Jeśli w systemie istnieje więcej adresów e–mail dla danego partnera, to wyświetlany jest e-mail oznaczony jako priorytetowy. Za pomocą ikony rombu można wyświetlić wszystkie adresy e-mail dodane na karcie partnera.
  • Strona internetowa – adres strony internetowej przeglądanego partnera. Jeśli w systemie istnieje więcej stron dla danego partnera, to wyświetlana jest strona oznaczona jako priorytetowa. Za pomocą ikony rombu można wyświetlić więcej stron internetowych partnera.
  • Telefax – numer faksu partnera

Czy ten artykuł był pomocny?