Instrukcja: Symulacja cen sprzedaży

Niniejszy dokument zawiera instrukcje obsługi aplikacji Symulacja cen sprzedaży. Opisuje wykonywanie symulacji ceny artykułu sprzedaży oraz informuje o ewentualnych wymaganiach wstępnych i efektach działań.

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji Symulacja cen sprzedaży, zawierające m.in. opisy pól i przycisków, znajdują się w artykule Symulacja cen sprzedaży.

Wykonanie symulacji cen sprzedaży dla artykułu sprzedaży

Aby wykonać symulację cen sprzedaży dla artykułu:

  1. Otwórz aplikację Symulacja cen sprzedaży.
  2. W polu Artykuł podaj identyfikator artykułu sprzedaży, dla którego ma zostać wykonana symulacja ceny sprzedaży lub wskaż go na liście dostępnej pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].
  3. W polu Lista cenników wprowadź listę cenników zawierającą cennik sprzedaży z artykułem wskazanym w polu Artykuł.
  4. W polu Ilość wprowadź ilość artykułu (co najmniej 1), dla której zostanie przeprowadzona symulacja ceny. Należy pamiętać, by jednostka w polu Ilość była zgodna z jednostką podstawową artykułu.
  5. Dodatkowo, w polu Klient można wprowadzić klienta, dla którego wykonywana będzie symulacja cen. Jeśli klient ma przyporządkowaną listę cenników, zostanie ona automatycznie dodana w polu Lista cenników.
  6. W polu Prezentacja ceny można wskazać sposób prezentacji cen z brutto na netto. W przypadku odbiorców końcowych możliwa jest tylko prezentacja cen netto.
  7. Wybierz przycisk [Aktualizuj] dostępny na standardowym pasku przycisków.

Wynik symulacji cen wyświetlany jest w obszarze roboczym aplikacji.

Wskazówka
Wyliczona kwota końcowa opiera się na wpisach w obszarze zapytania i składnikach cen widocznych w aplikacji. Nie są uwzględniane rabaty uwzględniające wszystkie pozycje, rabaty wartościowe zamówienia oraz koszty transportu.

W edytorze pozycji na dokumentach sprzedaży dostępne są inne zmienne wpływające na ustalenie ceny pozycji, które mogą powodować ustalenie innych kwot niż wyliczone tutaj. Przykładowo można wyłączyć stosowanie rabatów nagłówka dla pozycji lub wprowadzić cenę ręcznie.

Symulację cen można wielokrotnie powtarzać. W tym celu należy zmienić lub uzupełnić na nowo kryteria zapytania w obszarze zapytania, a następnie wybrać ponownie przycisk [Aktualizuj].

Wyniki symulacji nie są przechowywane w systemie.

Czy ten artykuł był pomocny?