Instrukcje: Obliczanie wartości zapasów produkcyjnych

W aplikacji Obliczanie wartości zapasów produkcyjnych użytkownik tworzy cechy zapytania w celu obliczenia wszystkich wartości zapasów produkcyjnych dla produkcji w toku. Poniższe instrukcje zawierają opisy poszczególnych czynności, które można wykonać w celu obliczenia wartości zapasów produkcyjnych do wyceny, jak również informacje o ewentualnych wymaganiach wstępnych oraz rezultatach działań.

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji znajdują się w dokumencie Obliczanie wartości zapasów produkcyjnych.

Obliczanie wartości zapasów produkcyjnych

 1. Otworzyć aplikację Obliczanie wartości zapasów produkcyjnych.
 2. Wybrać przycisk [Nowy] na standardowym pasku narzędzi.
 3. W polu Wycena zapasów produkcyjnych wpisać unikalny identyfikator.
 4. W polu Oznaczenie nazwać nowo definiowany formularz.
 5. W polu Na dzień wpisać odpowiednią datę, dla której system obliczy wartość zapasów produkcyjnych.
 6. W polu Cena szacunkowa wybrać odpowiednią cenę szacunkową z rozwijanej listy do wyceny artykułów.
 7. Można również uzupełnić dane w pustych polach z obszaru Wybór.
 8. Wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.
 9. Po wybraniu przycisku [Wycena wartości zapasów, które znajdują się w procesie produkcji] na standardowym pasku narzędzi pojawi się okno dialogowe dla ustawień przetwarzania w tle.
 10. Uruchomić obliczanie wartości zapasów produkcyjnych za pomocą przycisku [W tle].
Wskazówka
W aplikacji Zapytanie o wartości zapasów produkcyjnych jest możliwość podglądu wyceny zapasów produkcyjnych i analizy ich wartości.

Duplikowanie wyceny zapasów produkcyjnych

 1. Otworzyć aplikację Obliczanie wartości zapasów produkcyjnych.
 2. W polu Wycena zapasów produkcyjnych wpisać identyfikator wyceny zapasów produkcyjnych, która zostanie zduplikowana.
 3. Wybrać przycisk [Odśwież] na standardowym pasku narzędzi.
 • W oknie aplikacji pojawią się cechy zapytania przyporządkowane wybranej wycenie.
 1. Wybrać przycisk [Duplikuj] na standardowym pasku narzędzi.
 • Dane zostaną zduplikowane.
 1. Wprowadzić identyfikator nowej wyceny w polu Wycena zapasów produkcyjnych.
 2. W polu Wycena zapasów produkcyjnych można wprowadzić inną wartość.
 3. Można zmienić cechy zapytania w innych polach.
 4. Wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.
 5. Po wybraniu przycisku [Wycena wartości zapasów, które znajdują się w procesie produkcji] na standardowym pasku narzędzi pojawi się okno dialogowe dla ustawień przetwarzania w tle.
 6. Uruchomić obliczanie wartości zapasów produkcyjnych za pomocą przycisku [W tle].
Wskazówka
W aplikacji Zapytanie o wartości zapasów produkcyjnych jest możliwość podglądu wyceny zapasów produkcyjnych i analizy ich wartości.

 

Edycja oszacowania zapasów produkcyjnych

 1. Otworzyć aplikację Obliczanie wartości zapasów produkcyjnych.
 2. W polu Wycena zapasów produkcyjnych wpisać identyfikator wyceny zapasów produkcyjnych do edycji.
 3. Wybrać przycisk [Odśwież] na standardowym pasku narzędzi.
 4. Zmienić cechy zapytania dla obliczenia wartości zapasów produkcyjnych.
 5. Wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.
 6. Po wybraniu przycisku [Wycena wartości zapasów, które znajdują się w procesie produkcji] na standardowym pasku narzędzi pojawi się okno dialogowe dla ustawień przetwarzania w tle.
 7. Uruchomić obliczanie wartości zapasów produkcyjnych za pomocą przycisku [W tle].
Wskazówka
W aplikacji Zapytanie o wartości zapasów produkcyjnych jest możliwość podglądu wyceny zapasów produkcyjnych i analizy ich wartości.

 

Czy ten artykuł był pomocny?