Obliczanie wartości zapasów produkcyjnych

Aplikacja Obliczanie wartości zapasów produkcyjnych jest aplikacją umożliwiającą obliczenie kosztów materiałowych dla zleceń produkcyjnych w toku. Obliczenia są wyświetlane w aplikacji Zapytanie o wartości zapasów produkcyjnych. Aplikacja składa się z:

 • Nagłówka – umożliwia zdefiniowanie podstawowych danych identyfikujących model obliczeń.
 • Obszaru roboczego – umożliwia zdefiniowanie danych zawężających obszar obliczeń.
Aplikacja: Obliczanie wartości zapasów produkcyjnych

Nagłówek

Nagłówek aplikacji składa się z następujących przycisków:

 • [Nowy] – umożliwia dodanie nowego formularza obliczania wartości zapasów produkcyjnych oraz zduplikowanie istniejącego już formularza.
 • [Usuń] – umożliwia usunięcie zdefiniowanego formularza wartości zapasów. Dodatkowo można dodać znacznik usuwania lub też wycofać znacznik usuwania poprzez jego cofnięcie. Nie ma ograniczeń usunięcia.
 • [Wycena wartości zapasów, które znajdują się w procesie produkcji] – umożliwia obliczenie wartości zapasów. Sprawdza status przetwarzania zleceń produkcyjnych powiązanych z danymi wprowadzonymi w sekcji Wybór. Dla zleceń, które nie zostały ukończone, ale zostały rozpoczęte, system oblicza różnice w ilościach materiałów oraz zasobów. Otrzymane różnice ilościowe są wyceniane zgodnie z wybranymi cenami lub stawkami kosztów materiałów i usług oraz dokumentowane jako zapasy w produkcji.

Pola dostępne dla nagłówka:

 • Wycena zapasów produkcyjnych – unikalna identyfikacja dla obliczenia wartości zapasów produkcyjnych.
 • Oznaczenie  – dodatkowy opis dla obliczania wybranej wartości zapasów produkcyjnych.
 • Na dzień – należy wprowadzić datę, dla której ma być obliczona wartość zapasów stanów produkcyjnych.
 • Cena szacunkowa – umożliwia zdefiniowanie ceny do obliczeń dla materiału:
  • Cena rozliczeniowa 1
  • Cena rozliczeniowa 2
  • Cena rozliczeniowa 3
  • Cena rozliczeniowa 4
  • Cena rozliczeniowa 5
  • Cena inwentaryzacyjna
  • Ostatnia cena nabycia
  • Cena średnia

Szczegółowe informacje nt. powyższych cen znajdują się w dokumencie Wyceny stanu zapasów.

 • Zastosowanie stawki kosztowej – domyślnie zdefiniowana stawka do obliczeń wartości. Przyjmuje wartość stałą wartość Planowane. Definiowane w aplikacji Stawki kosztów.

Obszar Wybór

 • Artykuł produkcyjny – artykuł, dla którego powiązane zlecenia produkcyjne mają zostać uwzględnione przy obliczaniu wartości zapasów produkcyjnych.
 • Klasyfikacja 1 – w tym polu możliwe jest określenie klasyfikacji, dla których zostanie przeprowadzona kalkulacja. Definiowana jest w aplikacji Klasyfikacje, dla Klasyfikacja artykułów produkcyjnych 1.
 • Jednostka kosztowa – umożliwia zdefiniowanie jednostki kosztowej, dla której zostanie przeprowadzone obliczenie wartości zapasów. Definiowana jest w aplikacji Jednostka kosztowa.
 • Magazyn produkcyjny – magazyn, dla którego ma zostać przeprowadzone obliczenie.
 • Rodzaj zlecenia – rodzaj zlecenia produkcyjnego, dla którego ma zostać przeprowadzone obliczenie wartości zapasów produkcyjnych.
 • Numer zlecenia – numer zlecenia produkcyjnego, dla którego ma zostać przeprowadzone obliczenie wartości zapasów produkcyjnych.

Obliczanie wartości dla produkcji obcej

Wartości zasobów produkcyjnych dla operacji produkcji obcej ustala się w różny sposób w zależności od tego, czy istnieją faktury zakupu:

 • w systemie istnieją faktury zakupu – system wylicza na ich podstawie wartości rzeczywiste i docelowe operacji oraz materiałów do produkcji obcej w zleceniu produkcyjnym.
 • w przypadku braku faktur – system wylicza wartość rzeczywistą i docelową operacji i materiałów do produkcji obcej na podstawie zamówień zakupu.

Czy ten artykuł był pomocny?