Obliczanie wartości zapasów produkcyjnych

Obliczanie wartości materiałów w aktywnych procesach produkcyjnych