Zapytanie o wartości zapasów produkcyjnych

Spis treści

Aplikacja Zapytanie o wartości zapasów produkcyjnych umożliwia wyświetlenie obliczeń przeprowadzonych w aplikacji Obliczanie wartości zapasów produkcyjnych. Aplikacja składa się z:

 • Nagłówka – umożliwia wybór wyceny zapasów produkcyjnych, stworzonej w aplikacji Obliczenie wartości zapasów produkcyjnych, która zostanie wykorzystana do obliczeń.
 • Tabeli – wyświetla obliczone wartości zgodnie ze zdefiniowanymi w nagłówku kryteriami.

Aplikacja Zapytanie o wartości zapasów produkcyjnych

Nagłówek

Nagłówek aplikacji Zapytanie o wartości zapasów produkcyjnych składa się z następujących pól:

 • Wycena zapasów produkcyjnych – sposób obliczania wartości zapasów produkcyjnych dla produkcji w toku zdefiniowany w aplikacji Obliczanie wartości zapasów produkcyjnych.
 • Na dzień – należy wprowadzić datę, dla której ma być obliczona wartość zapasów stanów produkcyjnych. Pole uzupełnia się automatycznie zgodnie z danymi zdefiniowanymi dla wybranej wartości w polu Oszacowanie.
 • Zastosowanie stawki kosztowej – domyślnie zdefiniowana stawka do obliczeń wartości. Przyjmuje wartość Planowanie. Pole uzupełnia się automatycznie zgodnie z danymi zdefiniowanymi dla wybranej wartości w polu Wycena zapasów produkcyjnych.
 • Cena szacunkowa – umożliwia zdefiniowanie ceny do obliczeń dla materiału:
  • Cena rozliczeniowa 1
  • Cena rozliczeniowa 2
  • Cena rozliczeniowa 3
  • Cena rozliczeniowa 4
  • Cena rozliczeniowa 5
  • Cena inwentaryzacyjna
  • Ostatnia cena nabycia
  • Cena średnia

Pole uzupełnia się automatycznie zgodnie z danymi zdefiniowanymi dla wybranej wartości w polu Wycena zapasów produkcyjnych.

Tabela

Tabela aplikacji Zapytanie o wartości zapasów produkcyjnych wyświetla dane zgodnie z danymi zdefiniowanymi w nagłówku aplikacji. W tabeli domyślnie wyświetlane są wiersze zlecenia produkcyjnego. Za pomocą poniższych przycisków jest możliwe rozszerzenie wyświetlanych danych:

 • [Odchylenia] – umożliwia wyświetlenie w tabeli dodatkowych wartości procentowych dotyczących stosunku ilości rzeczywistych do oczekiwanych.
 • [Suma] – umożliwia dodanie wiersza sumującego wartości dla wszystkich wyświetlonych rekordów. Aplikacja umożliwia sumowanie wartości:
  • Stała wartość rzeczywista
  • Zmienna wartość rzeczywista
  • Stała wartość oczekiwana
  • Zmienna wartość oczekiwana
 • [Pozycje zlecenia] – umożliwia rozwinięcie widoku zlecenia produkcyjnego i wyświetlenie zasobów oraz materiałów powiązanych z danym zleceniem produkcyjnym.
 • [Eksport do pliku danych] – eksportuje do pliku dane z tabeli. Plik jest eksportowany w formacie XLS.

Tabela składa się z następujących kolumn:

 • Zlecenie – wyświetlany jest numer zlecenia produkcyjnego.
 • Artykuł/Zasoby – wyświetlana jest nazwa artykułów lub zasobów powiązanych z danym zleceniem produkcyjnym.
 • Ilość rzeczywista – zadeklarowana ilość lub czas wykonany dla pozycji zlecenia produkcyjnego.
 • Ilość docelowa – docelowa ilość lub czas trwania operacji dla pozycji zlecenia produkcyjnego.
 • Stała wartość rzeczywista – wartość rzeczywista zależna od stałych ilości oraz czasów.
 • Zmienna wartość rzeczywista – wartość rzeczywista zależna od zmiennych ilości oraz czasów.
 • Stała wartość oczekiwana – wartość docelowa zależna od stałych ilości oraz czasów.
 • Zmienna wartość oczekiwana – wartość docelowa zależna od zmiennych ilości oraz czasów.

 

Czy ten artykuł był pomocny?