Kalendarz firmowy

Aplikacje Rodzaje dni kalendarza firmowego, Rodzaje kalendarza firmowego oraz Kalendarz firmowy umożliwiają całościowe zarządzanie przedsiębiorstwem w kontekście założonych planów i procesu produkcyjnego.

W systemie możliwe jest określenie rodzaju kalendarza firmowego dla wybranej organizacji. W tym celu należy go wskazać z poziomu aplikacji Konfiguracja -> Funkcje -> Podstawowe -> Ogólne -> Rodzaj kalendarza firmowego.

Uwaga
W środowisku wielofirmowym możliwe jest ustawienie dedykowanych kalendarzy dla wybranej organizacji.

Aplikacja Kalendarz firmowy pozwala na utworzenie kalendarza firmowego na dany rok w oparciu o rodzaj kalendarza utworzony w aplikacji Rodzaje kalendarza firmowego.

Kalendarz firmowy: budowa aplikacji

Nagłówek

W nagłówku aplikacji dostępne są pola stanowiące kryterium wyszukiwania istniejących wpisów. Po wprowadzeniu kryteriów i wybraniu przycisku [Aktualizuj] wyniki zostaną wyświetlone w obszarze roboczym.

Nagłówek umożliwia także tworzenie nowych kalendarzy firmowych za pomocą dostępnych pól:

  • Rodzaj kalendarza (pole obowiązkowe) – w polu należy wprowadzić rodzaj kalendarza za pomocą jego identyfikatora lub przycisku [Pomoc uzupełniania wartości]
  • Rok (pole obowiązkowy) – rok, dla którego tworzony jest kalendarz

Obszar roboczy

Sekcja Przegląd miesiąca jest aktywna, jeżeli uzupełnione zostały pola Rodzaj kalendarza oraz Rok, a zmiany zostały zapisane. Sekcja ta umożliwia przegląd poszczególnych miesięcy roku i wyświetla informację o liczbie dni roboczych w danym miesiącu wyliczonych na podstawie wcześniejszych ustawień.

Z poziomu edytora pozycji istnieje możliwość weryfikacji/definiowania oznaczeń dla poszczególnych dni w miesiącu.

Kalendarz firmowy: edytor pozycji

W celu dodania nowego oznaczenia należy zaznaczyć wybrany dzień w kalendarzu, a następnie uzupełnić/zweryfikować w edytorze następujące dane:

  • Dzień – data zaznaczona przez użytkownika
  • Oznaczenie – dodatkowa informacja o danym dniu
Przykład
W celu oznaczenia dnia roboczego jako świątecznego z odpowiednią notatką należy uzupełnić pole Oznaczenie oraz zmienić Rodzaj dnia.
  • Rodzaj dnia – za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] można wybrać rodzaj dnia, zdefiniowany w aplikacji Rodzaje dni kalendarza firmowego, np.: Dzień roboczy, Święto

W celu dodania adnotacji do kalendarza należy wybrać przycisk [Zastosuj] lub przycisk [Enter] na klawiaturze.

Konfiguracja

Rodzaj kalendarza firmowego dla danej organizacji można wskazać w aplikacji Konfiguracja -> Funkcje -> Podstawowe -> Ogólne.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Kalendarz firmowy  istotna jest następująca jednostka biznesowa: com.cisag.app.general.obj.Calendar. Pozwala ona między innymi na:

  • nadawanie uprawnień

Jednostka należy do grupy jednostek biznesowych: com.cisag.app.general.MasterData.

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez  przyporządkowanie do organizacji.

Reguły zarządzania uprawnieniami opisane są w dokumentacji technicznej Uprawnienia.

Przyporządkowanie organizacji

Aplikacja Kalendarz firmowy nie jest powiązana ze strukturą organizacyjną.

Funkcje specjalne

Nie istnieją żadne funkcje specjalne dla aplikacji Kalendarz firmowy.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Kalendarz firmowy nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?