Zastosowanie rodzaju terminu

Aplikacja pozwala na zdefiniowanie zastosowania rodzaju terminu dla danego obszaru, np. Sprzedaż, który następnie pozwala na utworzenie rodzajów terminów w aplikacji Rodzaje terminów, dzięki czemu m.in. na dokumentach zamówień oraz ofert istnieje możliwość ustawienia odpowiedniego terminu dostawy/wysyłki.

Aplikacja Zastosowanie rodzaju terminu

Aplikacja składa się ze nagłówka zawierającego standardowy pasek przycisków oraz obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku aplikacji można wprowadzić kryteria wyszukiwania i przefiltrować listę za pomocą przycisku [Aktualizuj]. Dostępne pola:

 • Zastosowanie – identyfikator zastosowania. Istniejącą wartość można wskazać za pomocą rozwijanej listy dostępnej pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].
 • Oznaczenie – pole umożliwia zawężenie kryteriów wyszukiwania do zastosowań o oznaczeniu wprowadzonym w tym polu
 • Klasyfikacja – klasyfikacja zastosowania. Wartości można zaznaczyć na rozwijanej liście.
 • Znacznik usuwania – pole umożliwia wyświetlenie w obszarze roboczym zastosowań:
  • (wszystkie)
  • Ze znacznikiem usuwania
  • Bez znacznika usuwania
Uwaga
Usunięcie zastosowania w aplikacji Zastosowanie rodzaju terminu jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest usunięty Rodzaj terminu. Jest to możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy Rodzaj terminu nie jest powiązany z partnerem, nie został wskazany w konfiguracji, ani użyty na dokumencie.

Obszar roboczy

W obszarze roboczym możliwe jest wyświetlenie wyników wyszukiwania według kryteriów wskazanych w nagłówku aplikacji, a także dodanie nowego zastosowania poprzez wybranie przycisku [Dodaj]. Można również duplikować już istniejące wpisy za pomocą przycisku [Duplikuj], eksportować je do pliku lub sortować.

Dostępne pola:

 • Zastosowanie – składa się z dwóch części: parametru oraz wartości. Parametr pozwala na zaznaczenie jednej lub kilku opcji w celu wstawienia/usunięcia dla wybranych wierszy znacznika usuwania lub ich usunięcia. Druga część pola pozwala na zdefiniowanie nowego zastosowania. Pole może zawierać maksymalnie 5 znaków (liter, cyfr, kombinacji liter i cyfr oraz wybranych znaków specjalnych.
 • Oznaczenie – dodatkowy opis
 • Klasyfikacja – pole pozwala na wybranie z predefiniowanej listy klasyfikacji, która określa do jakiego obszaru ma zostać przypisane zastosowanie. Dla jednego zastosowania można wybrać tylko jedną klasyfikację:
  • Ogólne
  • Zakup – wybrany rodzaj terminu będzie wykorzystywany na dokumencie zamówienia zakupu, ofercie zakupu
  • Logistyka magazynowa – rodzaj terminu będzie wykorzystywany w obszarze logistyki magazynowej
  • Produkcja – rodzaj terminu będzie używany w produkcji
  • Sprzedaż – wybrany rodzaj terminu będzie wykorzystywany na dokumencie zamówienia sprzedaży, ofercie sprzedaży

Konfiguracja

Aplikacja Zastosowanie rodzaju terminu nie wymaga żadnych dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Zastosowanie rodzaju terminu istotna jest jednostka biznesowa: com.cisag.app.general.obj.PointInTimePrecisionUse. Jest ona wykorzystywana m.in. podczas:

 • nadawania uprawnień
 • ustawiania definicji aktywności
 • importowania lub eksportowania danych

Specjalne możliwości

Dla aplikacji Zastosowanie rodzaju terminu nie są dostępne żadne specjalne możliwości.

Przyporządkowywania organizacji

Aplikacja Zastosowanie rodzaju terminu nie jest powiązana ze strukturą organizacyjną

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Zastosowanie rodzaju terminu nie są dostępne żadne funkcje specjalne.

Czy ten artykuł był pomocny?