Konfigurator produktu

W przypadku, kiedy produkt zostanie zdefiniowany, ale pewne jego właściwości są precyzyjnie określane zgodnie z wymaganiami klienta w momencie jego zamówienia oraz produkcji wykorzystuje się w tym celu Reguły konfiguracji produktu. Zdefiniowane reguły konfiguracji produktu mają bezpośrednie przełożenie na konfigurator produktu, który jest oknem dialogowym umożliwiającym skonfigurowanie produktu. W celu poprawnego działania konfiguratora niezbędne jest zdefiniowanie:

 • Artykułu – zawierającego zdefiniowane dane produkcyjne oraz podlegającego konfiguracji przed produkcją.
 • Reguł konfiguracji – które za pomocą etapów konfiguracji, cech konfiguracji, warunków oraz akcji umożliwiają skonfigurowanie produktu.

Konfigurator produktu jest dostępny w aplikacjach:

 • Zamówienia sprzedaży – na pasku edytora pozycji pod przyciskiem [Wykonaj] → [Konfiguruj artykuł]
 • Oferty sprzedaży – na pasku edytora pozycji pod przyciskiem [Wykonaj] → [Konfiguruj artykuł]
 • Zlecenia produkcyjne – na pasku nagłówka pod przyciskiem [Konfiguruj artykuł]
 • Reguły konfiguracji produktu – na pasku nagłówka pod przyciskiem [Wyświetl okno konfiguracji do testów]
Uwaga
W przypadku aplikacji Zamówienia sprzedaży oraz Oferty sprzedaży konfigurator produktu będzie dostępny w edytorze pozycji w momencie wyboru artykułu konfigurowalnego. Natomiast w aplikacji Zlecenia produkcyjne przycisk będzie dostępny w momencie wyboru artykułu konfigurowalnego w polu Artykuł produkcyjny.

Okno dialogowe konfiguracji produktu składa się z:

 • Obszaru nawigacji – wyświetla komunikaty oraz etapy konfiguracji.
 • Obszaru identyfikacji – wyświetla podstawowe informacje o konfigurowanym artykule.
 • Obszaru roboczego – wyświetla konfigurację oraz umożliwia wprowadzanie wartości dla cech konfiguracyjnych.
Okno dialogowe konfiguratora produktów
Uwaga
Zawartość i struktura przestrzeni roboczej zależy od użytych reguł konfiguracji produktu. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule Reguły konfiguracji produktu.

Zasada działania konfiguratora

Konfiguracja produktu w aplikacji Reguły konfiguracji produktu może zostać zbudowana:

 • przy użyciu samych warunków – konfigurator produktu przeprowadzi użytkownika przez wszystkie wymagane kroki konfiguracyjne w celu osiągniecia finalnej wersji produktu.
 • przy użyciu warunków oraz akcji – konfigurator produktu umożliwia zdefiniowanie bardziej rozbudowanych struktur konfiguracyjnych artykułu, które mogą zależeć od zdefiniowanych warunków oraz akcji zgodnie z przedstawioną poniżej grafiką:
Działanie konfiguratora produktu w zależności od warunków

 

Szczegóły konfiguracji produktu znajdują się w dokumentach Reguły konfiguracji produktu oraz Instrukcje: Reguły konfiguracji produktu.

Obszar nawigacji

Obszar nawigacji składa się z następujących zakładek oraz przycisków:

 • [Resetuj do ustawień początkowych] – umożliwia wyzerowanie ustawień konfiguratora produktu
 • [Poprzedni etap] – umożliwia powrót do poprzedniego etapu konfiguracji
 • [Następny etap] – umożliwia przejście do następnego etapu konfiguracji
 • [Pokaż/Ukryj Obszar nawigacji] – umożliwia ukrycie/wyświetlenie obszaru nawigacji
 • [Pokaż/Ukryj Obszar identyfikacji] – umożliwia wyświetlenie/ukrycie obszaru identyfikacji
 • [Weryfikuj] – umożliwia sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych
 • Zakładka Etapy – wyświetla etapy konfiguracji zdefiniowane w aplikacji Reguły konfiguracji produktu. Składa się z przycisków oraz tabeli zawierającej poniższe kolumny:
  • Zatwierdź ostrzeżenia – parametr, pozwala określić czy ostrzeżenia pojawiające się podczas wykonywania akcji mają być automatycznie zatwierdzane
  • [Edytuj zaznaczone pozycje] – umożliwia edycję zaznaczonego etapu w obszarze roboczym
  • [Eksportuj dane do pliku] – umożliwia wyeksportowanie danych do pliku. Domyślnie dane są eksportowane w formacie XLS.
  • Etap – kolumna prezentuje nazwę etapu konfiguracji zdefiniowanego dla konfiguracji produktu w aplikacji Reguły konfiguracji produktu.
  • Status – stanowi graficzną prezentację statusu konfiguracji danego etapu. Dostępne oznaczenia:
   • czerwony – oznacza, że nie został wprowadzony parametr konfiguracji
   • żółty – oznacza, że został wprowadzony co najmniej jeden parametr konfiguracji
   • zielony – oznacza, że zostały wprowadzone wszystkie parametry konfiguracji
  • Zakładka komunikaty – standardowa zakładka programu, prezentująca komunikaty ostrzegawcze lub informacyjne

Obszar nagłówka

Obszar nagłówka składa się z następujących pól, które nie podlegają edycji:

 • Artykuł –nazwa konfigurowanego artykułu
 • Dokument – w zależności od aplikacji, w której tworzona jest konfiguracja produktu będzie to numer dokumentu odpowiednio: zlecenia produkcyjnego, oferty sprzedaży albo zamówienia sprzedaży. Pole to pozostaje puste w przypadku wywołania konfiguracji produktu z poziomu aplikacji Reguły konfiguracji produktu oraz Artykuły.
 • Konfiguracja produktu – nazwa konfiguracji produktu, która jest przypisana dla wybranego artykułu

Obszar roboczy

Obszar roboczy składa się z następujących zakładek:

 • Etap – w jednym momencie można edytować tylko jeden etap konfiguracji i tylko jego nazwa jest wyświetlana jako nazwa zakładki. Jest on definiowany w aplikacji Reguły konfiguracji produktu. Zawiera ona wszystkie informację i właściwości konfiguracyjne, które można edytować w danym etapie. Zawartość zakładki zmienia się w zależności od etapu konfiguracji, który jest przetwarzany.
  • Tekst – sekcja zawiera tekst opisujący etap konfiguracji, który został przypisany w aplikacji Reguły konfiguracji produktu.
  • Parametry konfiguracji – sekcja zawiera cechy konfiguracji, które zostały zdefiniowane w aplikacji Reguły konfiguracji produktu w widoku Parametry konfiguracji. Szczegółowy opis definiowalnych parametrów znajduje się w artykule Reguły konfiguracji produktu.
 • Pozycje dodatkowe – definiując warunki i akcje w aplikacji Reguły konfiguracji produktu istnieje możliwość zastosowania akcji Utwórz dodatkową pozycję. W przypadku odpowiedniego zdefiniowania konfiguracji, na zakładce Pozycje dodatkowe będzie możliwy podgląd wygenerowanych pozycji dodatkowych w ramach skonfigurowanego artykułu. Tabela składa się z kolumn, które wyświetlają następującą informację:
  • Artykuł sprzedaży – nazwa artykułu, który został dodany do konfiguracji
  • Ilość – ilość artykułu, która została dodana do konfiguracji
  • Cena – cena artykułu, który został dodany do konfiguracji
Przykład
W konfiguratorze produktu dla roweru jest zdefiniowana cecha konfiguracyjna Oświetlenie zewnętrzne. Po wybraniu wartości TAK, do zamówienia zostanie dopisany artykuł dodatkowy w postaci lampki przedniej.
 • Informacja dodatkowa – zakładka prezentuje informacje zdefiniowane przez użytkownika w aplikacji Reguły konfiguracji produktu.

Czy ten artykuł był pomocny?