Partnerzy

Opis zagadnienia

Niniejszy dokument zawiera informacje pozwalające na zdefiniowanie partnera, a także wskazówki dotyczące importowania i reorganizacji tych danych.

Wszystkie osoby i organizacje są prezentowane jako partnerzy, niezależnie od tego, czy biorą udział w operacjach biznesowych w roli klienta, dostawcy czy w też innej. Dane partnera są tworzone i zapisywane w aplikacji Partner.

W zależności od roli partnera (klient, dostawca) dane podstawowe prezentowane na formularzu mogą być różne. W przypadku wykorzystania wielofirmowości dane te mogą się również różnić w zależności od organizacji.

Szczegółowe informacje na temat aplikacji Partner znajduje się w dokumentacji Partnerzy.

Definicje

Partner to osoba fizyczna lub organizacja, który może być podmiotem w danej firmie (klient, który został przypisany do aktualnie używanej bazy danych OLTP), jak i osobą/organizacją pozostającą
w relacjach z innymi partnerami. W rezultacie partner może występować
w różnych rolach i być zaangażowany w różne procesy biznesowe.

W systemie można wyróżnić partnerów:

 • wewnętrznych – pracownicy
Aplikacja Pracownik moduł Baza
 • zewnętrznych – klienci, dostawcy, pracownicy
Aplikacja Klienci moduł Sprzedaż

Podstawowe dane partnerów

Każdy partner posiada dane, które go opisują oraz takie, które określają jego rolę w innych obszarach systemu.

Dane konfiguracyjne, mogą być wprowadzone w aplikacjach:

 • Dostawcy
 • Klienci
 • Pracownik
 • Organizacje
 • Konfiguracja

Zwroty grzecznościowe

Zwrot grzecznościowy stanowi część danych kontaktowych i jest stosowany głównie w komunikacji pisemnej, na przykład w korespondencji seryjnej.

Możliwy jest do wprowadzenia w aplikacji Zwroty grzecznościowe, a następnie możliwy do wykorzystania w aplikacji Partner.

Tytuły

Tytuł stanowi część danych kontaktowych osoby i jest rozszerzeniem jej nazwy. Możliwy jest do wprowadzenia w aplikacji Tytuły, a następnie możliwy do wykorzystania w aplikacji Partner.

Przykładem takich tytułów są m.in. tytuły naukowe.

Czynności

Czynności dostarczają informacji związanych z działalnością zawodową np. menadżer sklepu, kierownik sklepu, dyrektor zarządzający itd.

Możliwe jest to do wprowadzenia w aplikacji Czynności, a następnie możliwy do wykorzystania w aplikacji Partner.

Sposoby komunikacji

Komunikacja i korespondencja z partnerem może odbywać się na kilka sposobów m.in za pomocą telefonu biznesowego, fax, e-maila.

Możliwe są one do wprowadzenia w aplikacji Sposoby komunikacji, a następnie możliwy do wykorzystania w aplikacji Partner.

Rodzaje powiązań między partnerami

Partnerzy to osoby fizyczne (osoby prywatne) lub organizacje (przedsiębiorstwa). Posiadają oni wewnętrzne powiązania w ramach jednej firmy, a także wzajemne zewnętrzne relacje.

Przypisując partnerów do ról biznesowych przez innych partnerów, tworzone są określone relacje partnerskie. Aby móc je jednolicie zmapować, istnieją predefiniowane biznesowe typy relacji partnerskich. Typy relacji partnerskich można zdefiniować w dowolnej liczbie. Są one zawsze definiowane w sposób ukierunkowany, tj. z punktu widzenia partnera, z którym rejestrowany jest typu relacji.

Szablony partnerów

Możliwość zaczytywania partnerów z szablonu pozwala na ich dodanie do systemu bez konieczności ręcznego uzupełnienia pól na jego kartotece. Dzięki czemu określone w szablonie dane będą automatycznie uzupełniane jako wartości domyślne.

Wykorzystanie danych podstawowych
w strukturach organizacyjnych

Jeśli dla bazy danych OLTP zostało uruchomione wykorzystanie uprawnień związanych z zawartością aplikacji, wówczas istnieje kilka organizacji, których dane podstawowe artykułów mogą zostać zdefiniowane indywidualnie.

Wyszukiwanie partnerów

Wyszukiwanie informacji dotyczących partnera możliwe jest w aplikacjach:

 • Lista: Partner
 • Lista: Klient
 • Lista: Dostawca
 • Lista: Partner marketingowy
 • Przegląd partnerów zawiera informacje dotyczące wybranego partnera. Dane w tej aplikacji nie podlegają modyfikacji. Interfejs aplikacji może zostać dostosowany do potrzeb użytkownika.
Aplikacja Przegląd partnerów moduł Baza

Import partnerów

W systemie istnieje możliwość importu:

 • partnerów
 • szablonów partnerów

Reorganizacja partnerów

Podstawowe dane partnerów, które nie zostały wykorzystane lub nie będą już wykorzystywane mogą zostać poddane reorganizacji. Reorganizacja pozwala na trwałe usunięcie z systemu obiektów zaznaczonych do usunięcia. W tym celu

Podstawowe dane partnerów, które nie zostały wykorzystane lub nie będą już wykorzystywane mogą zostać poddane reorganizacji. Reorganizacja pozwala na trwałe usunięcie z systemu obiektów zaznaczonych do usunięcia. W tym celu należy dodać do nich znacznik usuwania. Na tej podstawie nastąpi weryfikacja, czy dane podstawowe mogą zostać usunięte.

 

Czy ten artykuł był pomocny?