Rachunkowość

Opis zagadnienia

Zadaniem rachunkowości jest rejestracja zdarzeń oraz operacji gospodarczych i finansowych, umożliwiająca odzwierciedlenie sytuacji finansowej podmiotu. Oprócz danych podatkowych rachunkowość dostarcza istotne informacje dla wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy i pozwala ocenić efektywność zarządzania przedsiębiorstwem.

Za pełną obsługę rachunkowości w systemie Comarch ERP Enterprise odpowiada zintegrowany moduł – Comarch Financials Enterprise. W celu pełnego wykorzystania możliwości związanych z obsługą rachunkowości w systemie należy skonfigurować funkcję Rachunkowość dostępną z poziomu modułu Zarządzanie systememKonfiguracja → przycisk [Funkcje] Rachunkowość. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Dane dotyczące rachunkowości są powiązane m.in. z zagadnieniami dotyczącymi podatków i z modułem Księgowość finansowa.

Niniejszy dokument zawiera przegląd aplikacji powiązanych z obsługą rachunkowości w CEE. Obsługa ta powiązana jest z wieloma aplikacjami – w treści podano odniesienia do dokumentów zawierających szczegółowe informacje na temat tych aplikacji.

Aplikacje związane z modułem Rachunkowość

W ramach modułu Rachunkowość dostępne są aplikacje bezpośrednio wykorzystywane do rejestracji operacji gospodarczych i finansowych, m.in.:

 • Banki
 • Konta
 • Przyporządkowania kont
 • Rodzaje kosztów
 • Centra kosztów
 • Jednostka kosztowa
 • Rodzaje usług
 • Kody podatkowe
 • Warunki płatności

W module Rachunkowość dostępne są również aplikacje typu Lista, ułatwiające użytkownikowi przeglądanie dodanych w systemie elementów, m.in.:

 • Lista: Faktury sprzedaży
 • Lista: Faktury zakupu
 • Lista: Przyporządkowania kont
 • Lista: Przyporządkowania podatków

Konfiguracja

W aplikacji Konfiguracja dostępne są funkcje powiązane z obsługą rachunkowości w systemie Comarch ERP Enterprise. Szczególną uwagę należy zwrócić na funkcje:

 • Rachunkowość – funkcja konfigurowana w celu pełnego wykorzystania możliwości związanych z obsługą rachunkowości. W polu Adapter rachunkowości należy wybrać wartość Comarch Financials Enterprise. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.
 • Controlling – w funkcji można określić parametry związane z miejscem powstawania kosztów.

Czy ten artykuł był pomocny?