Tworzenie nowych zleceń produkcyjnych

Tworzenie nowego zlecenia produkcyjnego ręcznie

Nowe zlecenie produkcyjne może zostać wprowadzone ręcznie. Niezbędne jest uzupełnienie i zapisanie wymaganych pól w nagłówku identyfikacyjnym.

Instrukcja:

 1. Otwórz aplikację Zlecenia produkcyjne.
 2. Wprowadź rodzaj zlecenia produkcyjnego w pierwszym polu Numer.
 3. Przy użyciu przycisku [Dodaj] na standardowym pasku narzędzi utwórz nowe zlecenie.
 4. System generuje nowe zlecenie produkcyjne o wprowadzonym rodzaju zlecenia produkcyjnego. Podczas tego procesu numer zlecenia jest automatycznie przypisywany zgodnie ze schematem numeracji zdefiniowanym w rodzaju zlecenia produkcyjnego.
 5. W zakładce Ogólne wypełnij pole Artykuł produkcyjny.
 6. W celu walidacji pól wybierz przycisk [Weryfikuj].
 7. Zapisz nowe zlecenie za pomocą przycisku [Zapisz].
 8. W celu automatycznego pobrania danych do tabeli z technologii produkcji lub zestawienia materiałowego i marszruty użyj przycisku [Wybierz akcję] → [Uruchom].

Tworzenie nowego zlecenia z istniejącego zlecenia

Za pomocą akcji [Kopiuj nagłówek] pod przyciskiem [Dodaj] można wygenerować nowe zlecenie, w którym zostaną skopiowane dane z innego, istniejącego zlecenia. Eliminuje to konieczność ponownego wprowadzania danych.

Instrukcja:

 1. Otwórz aplikację Zlecenia produkcyjne.
 2. Otwórz zlecenie produkcyjne, które ma zostać powielone.
 3. Przy użyciu przycisku [Kopiuj nagłówek] na pasku narzędzi można zduplikować bieżące zlecenie produkcyjne.
 4. System generuje nowe zlecenie produkcyjne o wprowadzonym typie zamówienia. Podczas tego procesu numer zamówienia jest automatycznie przypisywany zgodnie z zakresem numerów zdefiniowanym w typie zlecenia.
 5. Następnie zapisz nowe zlecenie przy użyciu przycisku [Zapisz].
Uwaga
Należy pamiętać, że przy tworzeniu zlecenia przez funkcję kopiowania nagłówka, zlecenie utworzy się ze starą datą poprzedniego zlecenia. W celu poprawnego przeprocesowania należy zmienić datę w zakładce Harmonogramowanie oraz dodatkowo sprawdzić dane skopiowane przez system.

Tworzenie nowego zlecenia na podstawie zamówienia sprzedaży

Zlecenie produkcyjne można wygenerować z istniejącego zamówienia sprzedaży.
W ten sposób odpowiednie dane są przenoszone z pozycji zamówienia sprzedaży
i uzupełniane w nagłówku zlecenia produkcyjnego.

Aplikacja Zamówienia sprzedaży, akcja Utwórz zlecenia produkcyjne

Więcej szczegółów na temat generowania zlecenia produkcyjnego na podstawie zamówienia sprzedaży można znaleźć w dokumencie Zamówienia sprzedaży.

Tworzenie nowej propozycji produkcji ze zlecenia produkcyjnego

Propozycje produkcji są generowane zwykle na podstawie planowania zapotrzebowania materiałowego. Rodzaj propozycji podczas generowania jest określany automatycznie. Dlatego nie jest konieczne ręczne wypełnianie pól. W trakcie generowania można rozpocząć różne rodzaje dalszego przetwarzania, takie jak uruchomienie.

 

Czy ten artykuł był pomocny?