Tytuły

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące aplikacji Tytuły, która umożliwia obsługę seryjnej korespondencji wykorzystywanej w zarządzaniu dokumentami.

Uwaga
Dla aplikacji Tytuły nie są wymagane żadne ustawienia w aplikacji Konfiguracja.

Opis aplikacji

Z pomocą aplikacji Tytuły można wprowadzać nowe zwroty (m.in. stopień naukowy lub inny tytuł) i edytować te, które już istnieją. Aplikacja składa się nagłówka i obszaru roboczego.

Aplikacja Tytuły

Nagłówek

W panelu można wprowadzić kryteria wyszukiwania i dzięki temu znaleźć odpowiedni tytuł za pomocą przycisku [Odśwież]. Wyniki wyszukiwania dostępne są w obszarze roboczym.

Istnieje możliwość wyszukiwania wg poniższych kryteriów:

  • Tytuł – identyfikator danego tytułu
  • Oznaczenie – dodatkowy opis powiązany z identyfikatorem
  • Znacznik usuwania – oznaczenie do usunięcia wybranych tytułów (opcja: Ze znacznikiem usuwania), aktualnie używanych (opcja: Bez znacznika usuwania) lub wszystkich (opcja: wszystkie)

Obszar roboczy

W obszarze roboczym można wprowadzić nowe tytuły lub edytować już istniejące. Dane tytułów mogą być edytowane w odpowiednich wierszach.

Dostępne kolumny:

  • Tytuł – identyfikator tytułu
  • Oznaczenie – cecha wyróżniająca, składająca się z tekstu zdefiniowanego przez użytkownika

Uprawnienia

Uprawnienia można nadawać za pomocą ról autoryzacji, a także poprzez przypisanie organizacji.

Czy ten artykuł był pomocny?