Lista: Zapytania ofertowe zakupu

Przegląd tematu

Aplikacja Lista: Zapytania ofertowe zakupu służy przede wszystkim do wyszukiwania zapytań ofertowych zakupu za pomocą ich podstawowych informacji, takich jak rodzaj i numer zapytania ofertowego. Można również użyć tej aplikacji, aby uzyskać przegląd zarejestrowanych zapytań. Ponadto z poziomu aplikacji można wykonywać dalsze działania dla jednego lub większej liczby dokumentów, takie jak ustawianie i usuwanie wskaźnika usunięcia w celu reorganizacji lub wystawiania zapytań.

Główny opis listy, który obejmuje zwykłą obsługę zapytania i obszaru roboczego, można znaleźć w dokumentacji Kokpity. Poniżej omówiono tematy, które odnoszą się konkretnie do aplikacji Lista: Zapytania ofertowe zakupu.

Opis aplikacji

Aplikacji Lista: Zapytania ofertowe zakupu może być wykorzystana do uzyskania przeglądu wszystkich lub wybranych zapytań ofertowych. Dostępne są również dalsze opcje przetwarzania zapytań, takie jak:

 • Wyświetlanie łańcucha dokumentów powiązanych dla pojedynczego dokumentu
 • Przełączanie się za pomocą numeru dokumentu do aplikacji Zamówienia zakupu w celu dalszego przetwarzania dokumentu
 • Ustawianie i usuwanie wskaźnika usunięcia dla reorganizacji
 • Wykonywanie działań, związanych z aplikacją

Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

Pola zapytań są przechowywane w nagłówku aplikacji. Z reguły najważniejsze pola zapytań są już dostępne. Jednak liczba pól zapytań i ich rozmieszczenie mogą się różnić.

Obszar zapytań jest zapisywany dla każdego widoku. Można określić w jego ramach, które pola zapytań będą wyświetlane. W tym celu należy wybrać żądane pola zapytań z listy pól. Opis pól zapytań można zazwyczaj znaleźć w bezpośredniej pomocy.

Ogólne opisy pól zapytań można znaleźć w dokumentacji Kokpity.

Aby uzyskać informacje na temat znaczenia pól, należy zapoznać się z dokumentacją  Zapytania ofertowe zakupu.

Wyszukiwanie szczegółowe

Oprócz wyszukiwania głównego z charakterystyką zapytania w obszarze zapytań, można również korzystać z wyszukiwania szczegółowego. Wyszukiwanie szczegółowe można połączyć z wyszukiwaniem głównym, tak aby zarówno charakterystyka zapytania z obszaru zapytania, jak i charakterystyka zapytania z wyszukiwania szczegółowego były oceniane jako połączenie. W wierszu sekcji wyszukiwania szczegółowego dostępne jest pole wyboru umożliwiające łączenie. Dla każdego wyszukiwania szczegółowego dostępny jest osobny przycisk, dzięki któremu odpowiednie wyniki mogą być również wyświetlane w obszarze roboczym. Jeśli przycisk ten jest aktywny, w obszarze roboczym pojawia się dodatkowy wiersz nagłówka z odpowiednimi szczegółowymi informacjami.

W ramach aplikacji dostępne są następujące wyszukiwania szczegółowe:

 • Pozycje podstawowe
 • Pozycje szczegółowe
 • Odbiorca zapytania
 • Oferty

Z reguły najważniejsze pola zapytania są już dostępne. Można również określić, które pola zapytania będą wyświetlane. W tym celu należy wybrać wymagane pola zapytania z listy pól. Opis pól zapytań można zazwyczaj znaleźć w bezpośredniej pomocy. W razie potrzeby należy skorzystać z pomocy wprowadzania dla pola zapytania.

Obszar roboczy

W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są zapytania dotyczące zamówień. Można samodzielnie określić, które informacje będą wyświetlane dla zapytania o zamówienie. Można również utworzyć kilka widoków, aby wyświetlić zapytanie ofertowe na różne sposoby z różnymi informacjami.

Jeśli aktywowane zostały przyciski wyszukiwania szczegółowego, tabela będzie zawierać dodatkowe wiersze nagłówka i szczegółowe informacje.

Ogólny opis obszaru roboczego można znaleźć w dokumentacji Kokpity.

Aby uzyskać informacje na temat znaczenia kolumn, należy zapoznać się z objaśnieniami w dokumentacji Zapytania ofertowe zakupu.

Działania związane z aplikacją

W aplikacji Lista: Zapytania ofertowe zakupu dostępne są następujące akcje:

 • Zwolnij zapytania zakupu
 • Blokuj zapytania zakupu
 • Wysłanie zapytania

Zwolnij zapytania zakupu

Akcji Zwolnij zapytania zakupu można użyć w celu zwolnienia wybranych dokumentów.

Po wykonaniu akcji, nagłówek dokumentu i wszystkie jego pozycje otrzymują status Zwolniony.

Blokowanie zapytania zakupu

Jeśli nagłówek dokumentu nie ma statusu Ukończony ani statusu Niepoprawny, cały dokument może zostać zablokowany, w tym wszystkie pozycje.

Aby to zrobić, należy wykonać akcję Blokowanie zapytania zakupu, dostępnego pod przyciskiem akcji na standardowym pasku narzędzi dla dokumentu, a baza dokumentów i wszystkie pozycje zostaną przeniesione do statusu Zablokowane.

Wysłanie zapytania

Zapytania ofertowe można wysyłać za pomocą akcji Wysłanie zapytania, dostępnego pod przyciskiem akcji na standardowym pasku narzędzi.

Ta akcja jest wykonywana tylko dla dokumentów, których ogólny status to Zwolniony. Status pozycji zapytania nie jest istotny dla wysłania zapytania.

Czy ten artykuł był pomocny?