Schematy numeracji

Tworzenie schematów numeracji dla powielanych elementów w systemie