Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1

Nowości:

 1. Zastępstwa.
 2. Nieobecności. Dodano możliwość planowania nowych rodzajów nieobecności: Urlop opiekuńczy kp. 173(1) oraz Zwolnienie (siła wyższa)/godz i Zwolnienie (siła wyższa)/dni.
 3. Czas pracy. Umożliwiono potwierdzenie rozpoczęcia pracy danego dnia przez Użytkownika. W szczegółach opisano to w artykule „Jak ewidencjonować rozpoczęcie pracy przez pracowników?”
 4. Aplikacja iOS. Udostępniono aktualizację aplikacji na urządzenia z systemem iOS z obsługą zastępstw oraz nowych rodzajów nieobecności: Urlop opiekuńczy kp. 173(1) oraz Zwolnienie (siła wyższa)/godz i Zwolnienie (siła wyższa)/dni.

Zmiany:

 1. RCP. Umożliwiono usuwanie odbić RCP zaimportowanych z pliku oraz wykonanie ponownego importu.
 2. Wydruki. Na wydrukach czasu pracy dodano oznaczenia rodzaju dnia wolnego.
 3. Model usługowy. Umożliwiono dokonywanie zmian w strukturze podległościowej bezpośrednio w aplikacji Comarch HRM.

Poprawiono:

 1. Czas pracy. Wprowadzono zgłoszone uwagi do wydruku czasu pracy dla pracowników rozliczanych według kalendarza.
 2. Dokumenty. Poprawiono sytuacje, gdy dodawanie załączników np. do Intranetu, delegacji, e-teczki lub wakatu kończyło się komunikatem o niepowodzeniu.
 3. Generowanie haseł. W niektórych sytuacjach podczas zmiany pierwszego hasła pojawiał się komunikat uniemożliwiający logowanie. Poprawiono.
 4. Nieobecności. Poprawiono możliwość planowania urlopu w ramach pierwszej pracy jeśli pracownik miał jednocześnie dodany limit urlopu opiekuńczego.
 5. Powiadomienia. Jeśli w konfiguracji zaznaczono usuwanie powiadomień po określonej liczbie dni to usuwane były również powiadomienia, dla których zaznaczono wymaganie zapoznania się z treścią powiadomienia.  Poprawiono.
 6. Praca zdalna. Poprawiono scenariusz, gdy praca zdalna była planowana/zatwierdzana w innej strefie czasowej niż obowiązująca w Polsce.

 

Instalacja systemu

Aplikacja Comarch HRM w wersji 2023.5.1 współpracuje tylko z aplikacjami Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR w wersji 2023.5.1 lub nowszej.

Uwaga
Comarch HRM w wersji 2023.5.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 26.06.2023. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Comarch HRM w wersji 2023.5.1 współpracuje z najnowszymi wersjami przeglądarek na komputerach stacjonarnych:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox

Aplikację Comarch HRM 2023.5.1 można uruchomić na urządzeniach mobilnych:

 • z systemem Android w wersji 8.0 lub wyższej – przeglądarką Google Chrome lub dedykowaną aplikacją (zobacz więcej),
 • z systemem iOS – przeglądarką Safari lub dedykowaną aplikacją (zobacz więcej).

Czy ten artykuł był pomocny?