Lista zadań backupu

W zakładce „Lista zadań backupu” dostępny jest widok prezentujący aktualnie dodane zadania backupu plików i folderów oraz baz danych. Prezentowane są takie informacje jak: Nazwa zadania, Status zadania, Data ostatniego backupu oraz Data następnego backupu.
W zależności od tego, czy backup wykonał się prawidłowo, czy nie, w rubryce „Status zadania” mogą pojawić się informacje:
_
  • „Z powodzeniem”, co oznacza, że backup został wykonany prawidłowo.
_
  • „Z problemami”, co oznacza, że backup nie został wykonany.
Powód niewykonania backupu można podejrzeć w widoku , który pojawi się po prawej stronie ekranu po wybraniu określonego zadania i po wybraniu ikony kalendarza
_
  • „Z ostrzeżeniem”, co oznacza, że prawdopodobnie backup został wykonany, ale mogły wystąpić problemy.
Szczegóły problemów można podejrzeć w widoku , który pojawi się po prawej stronie ekranu po wybraniu określonego zadania  i po wybraniu ikony kalendarza
Dodatkowo po zaznaczeniu poszczególnego zadania i wybraniu ikonki:
widoczne będą szczegóły backupu dotyczące: ścieżki zapisu kopii backupu, zakresu danych, ustawionych filtrów podczas konfiguracji zadania, daty ostatniego i następnego backupu, harmonogramu dodanego do zadania, ustawionych powiadomień do zadania, a także funkcji zmiany powiadomień oraz informacji, czy dane backupu są zaszyfrowane.
.
wyświetlone zostaną funkcje: edycji zadania, ustawienia powiadomień, pokazania aktywności, przywrócenia danych oraz usunięcia zadania. Te same funkcję są widoczne, po zaznaczeniu zadania, na pasku znajdującym się nad hasłem „Nazwa zadania”
Będąc w zakładce „Lista zadań backupu” można także dodać nowe zadanie, wybierając funkcję:
Uwaga
Usunięcie zadań z poziomu strony www skutkuje usunięciem ich również na lokalnie zainstalowanej aplikacji, natomiast prezentacja usunięcia zadania może być widoczna z opóźnieniem do 20 minut.

Czy ten artykuł był pomocny?