Czas nieaktywności użytkownika

Konfiguracja tak jest ustawiana tylko globalnie. Ustawiany jest czas , po przekroczeniu którego użytkownik będzie wylogowany, gdy system nie wykryje aktywności w aplikacji Operator Panel. Czas można ustawić w sekundach lub minutach (rys. 1).

Rys. 1.

Po upłynięciu ustawionego czasu nieaktywności operator zostanie przekierowany do widoku logowania i będzie musiał zeskanować ponownie kartę, aby się zalogować, lub wcisnąć ZALOGUJ SIĘ KODEM PIN, aby użyć nazwy użytkownika i pinu (rys. 2).

Rys. 2.

Domyślnie czas jest ustawiony na 1800 sekund.

Czy ten artykuł był pomocny?

Leave A Comment?