Konfiguracja dla identyfikowalności

Skanowanie kodów partii będzie możliwe po uprzednim wprowadzeniu konfiguracji w aplikacji Supervisor.

Model konfiguracji:

Przykład

[
{
"pattern" : string(regex),
"materialLotCode" : string,
"materialDefinitionCode" : string,
"materialDefinitionCodePrefix" : string,
"materialDefinitionCodePrefixes" : Set<string>
}
]

Gdzie:

  • „pattern” stanowi wyrażenie regularne po którym rozpoznajemy, czy bieżące konfiguracja może zostać zastosowana do podanego kodu QR; obsługuje nazwane grupy „materialLotCode”, „materialDefinitionCode” i „materialDefinitionCodePrefix” do wydobywania wartości z wyrażenia;
  • „materialLotCode”, „materialDefinitionCode” i „materialDefinitionCodePrefix” stanowią statyczne wartości, które są wykorzystywane w przypadku gdy nie uda się znaleźć nazwanej grupy w wyrażeniu regularnym; ich ustawienie jest opcjonalne;
  • „materialDefinitionCodePrefixes” stanowi listę, której zachowanie jest analogiczne jak w poprzednim punkcie; jej ustawienie jest opcjonalne.
Rys. 1.

Wartość domyślna dla tego ustawienia to: [ ].

Czy ten artykuł był pomocny?

Leave A Comment?