Klawiatura ekranowa

Gdy klawiatura ekranowa w widoku operatora jest włączona, to dla każdego pola tekstowego będzie dostępna po jego aktywowaniu.

Poniżej przykład dla wprowadzania partii materiału. Należy wcisnąć pole tekstowe (rys. 1), a następnie pojawi się klawiatura ekranowa gotowa do użycia (rys. 2).

Rys. 1.
Rys. 2.

Na klawiaturze ekranowej istnieje przycisk Diacritics, pod którym zdefiniowane są znaki diakrytyczne (rys. 3).

Rys. 3.

Aby wrócić do poprzedniego widoku klawiatury należy wcisnąć ikonę krzyżyka.

Rys. 4.

Domyślnie klawiatura ekranowa jest wyłączona.

Czy ten artykuł był pomocny?

Leave A Comment?