Konfiguracja wyrobów automatycznych

Dla produktów z maszyny istnieje konfiguracja, która pozwala na określnie, który sygnał z maszyny będzie traktowany jako wyrób automatyczny.

Sygnałami z maszyny mogą być: AUTO, SIGNAL_OK i SIGNAL_NOK.

Rys. 1.

Ustawiony rodzaj sygnału będzie dodawany jako 1 sztuka do automatycznej partii, a reszta będzie ignorowana.

Rys. 2.

Wartością domyślną jest „.*(?:AUTO|SIGNAL_OK|SIGNAL_NOK)” .

Czy ten artykuł był pomocny?

Leave A Comment?