Konfigurator kodu partii dla wyrobu

Konfigurator kodu partii dla wyrobu służy do weryfikowania wprowadzanego kodu partii dla wyrobów i informowania, gdy jest on niezgodny z wzrocem (rys. 1). Wzorzec konfiguratora można ustawić w aplikacji Supervisor.

Rys. 1.

Przykładowy wzorzec „^[^.]{1,15}$” i zachowanie w aplikacji Operator Panel. Model mówi o tym, że partia materiału musi się składać z 1 do 15 znaków oraz nie może zawierać „.”.

Poniższy zrzut ekranu pokazuje wprowadzenie partii materiału o wartości „065813.001”, która zawiera zakazany znak, stąd informacja o nieprawidłowości. Jego próba zapisu będzie niemożliwa (rys. 2, 3).

Rys. 2.
Rys. 3.

Następna partia materiału zawiera więcej niż 15 znaków – „065813/000000001”. Kod partii nie będzie zapisany (rys. 4).

Rys. 4.

Domyślna wartość modelu to null.

Czy ten artykuł był pomocny?

Leave A Comment?