Konfigurator skanera

Konfigurator skanera służy do wprowadzenia reguły według której kod ze skanera będzie przetwarzany i zapisywany dla kodów partii.

Całe wyrażenie regularne \\s+[^\\s]+ dopasowuje jeden lub więcej białych znaków, po których następuje jeden lub więcej znaków innych niż białe znaki. Tego wzorca można używać do identyfikowania i wyodrębniania ciągów w tekście oddzielonych białymi znakami.
Przykładowo z zeskanowanego kodu „83874384 lotcode74834 9834923” zostanie wyodrębniony kod partii „lotcode74834”.

Domyślna wartość ustawienia to „\\s+[^\\s]+”.

Czy ten artykuł był pomocny?

Leave A Comment?