Konfiguracja dla trybu skanowania

Tryb skanowania można aktywować w aplikacji Supervisor.

Rys. 1.
Rys. 2.

W pełni działająca funkcjonalność wymaga jeszcze ustawienia konfiguracji, czyli listy reguł parsowania wartości z kodu ze skanera.

[{"pattern" : string(regex),"materialLotCodeTransformation" : string,"materialDefinitionCodeTransformation" : string"operationsRequestCodeTransformation" : string,"additionalProperties" : {"*" : any}
}
]

Gdzie:

  • „pattern” stanowi wyrażenie regularne po którym rozpoznajemy, czy bieżące konfiguracja może zostać zastosowana do podanego kodu QR; istotne jest stosowanie grup w celu późniejszej transformacji wartości;
  • „materialLotCodeTransformation”, „materialDefinitionCodeTransformation” i „operationsRequestCodeTransformation”  stanowią wyrażenia, które wraz z wartościami z grup z wyrażenia regularnego są wykorzystywane do zbudowania odpowiednich wartości kodów;
  • „additionalProperties”  oznacza dodatkowe pola, które zostaną dodane do request body zapytania do adaptera MES-UNS przy raportowaniu sztuk za pomocą scan mode.
Rys. 3.

Wartością domyślną jest pusta lista [ ].

Czy ten artykuł był pomocny?

Leave A Comment?