Dodawanie kolumny

Do omówienia tej modyfikacji, wykorzystany zostanie przykład dodania kolumny zawierającej informację o rabacie.

W celu dodania nowej kolumny należy wyedytować plik #data#. Należy odszukać zapytanie wydobywające dane związane z pozycjami dokumentu. Aby wykorzystać te dane w definicji dokumentu konieczne jest stworzenie aliasu tej kolumny np. Discount. Po dokonaniu zmian zapisujemy dokument.

Dodanie aliasu kolumny odpowiedzialnej za wyświetlanie rabatu

Aby dane te pokazywały się na dokumencie, konieczne jest odpowiednie zmodyfikowanie pliku #layout#, w którym w odpowiedniej sekcji należy dodać kolumnę o nazwie „Rabat”.
W description należy wpisać nazwę kolumny, class – określenie klasy, w tym przypadku jest to numer, var – odniesienie do aliasu kolumny określonej w pliku data tj. Discount. Aby poza wartością rabatu wyświetlany był również symbol procentów, należy dodać na końcu linii znak „%”. Ponieważ rabat powinien być wyświetlany zarówno na dokumencie tworzonym od wartości brutto jak i netto, należy skopiować definicje kolumny do poniższej sekcji. Na koniec zapisujemy zmiany.

Dodanie kolumny Rabat w pliku layout

 

Czy ten artykuł był pomocny?