Dodawanie/usuwanie/zmiana logo

Aby logo było dodane na wydruku, należy wybraną grafikę zapisać pod nazwą logo.png w folderze
wydruków Printouts. Zmiana logo na inne możliwa jest poprzez zmianę nazwy poprzedniej grafiki oraz dodanie nowej, jako plik o nazwie logo.png o nowszej dacie modyfikacji od poprzedniego, tak jak zostało to zaprezentowane na poniższym rysunku:

Zmiana logo na wydruku

W celu usunięcia logo z wydruku dokumentu, należy usunąć zapytania zwracające logo tj.

 • W pliku Data:
  <set>
  <name>Logo</name>
  <query>SELECT Data FROM PrintoutsImages WHERE Name=’logo.png'</query>
  </set>
 • W pliku Layout:
  <image set=”Logo” var=”Data” />

Czy ten artykuł był pomocny?