Zmiana kolorystyki

W celu zmiany kolorystyki wydruku należy wyedytować plik #style#, zmieniając kod koloru dla poszczególnych elementów definicji wydruku w sekcji <fonts>. Kolory podawane są w zapisie heksadecymalnym.

Wskazówka
Zalecanym programem do tej modyfikacji jest Notepad++.
Definicje kolorów w zapisie heksadecymalnym dostępne są w Internecie.
Zmiana koloru w pliku style

Czy ten artykuł był pomocny?