Faktura Sprzedaży (FS)

Pierwszym krokiem wystawiania FS jest wybór odpowiedniego typu dokumentu.

Wybór FS na liście dostępnych w aplikacji typów dokumentów

Po wybraniu FS na liście dokumentów, w aplikacji wyświetli się  lista towarów. Do koszyka dokumentu możemy dodać jedynie towary, które są dostępne na magazynie mobilnym (stany niezerowe). Wygodnie w tej sytuacji jest skorzystać z filtra ‘Stany zerowe – Ukrywaj’. Wówczas lista towarów zostanie odfiltrowana do tych pozycji, których stan na magazynie mobilnym jest niezerowy.

Filtr ukrywający stany zerowe w aplikacji

Po dodaniu towarów do koszyka, na nagłówku dokumentu można podejrzeć podstawowe informacje o dokumencie.

Nagłówek dokumentu FS

Po wyborze towarów i dokonaniu ewentualnych zmian na nagłówku dokumentu, dokument taki można:

  • Zapisać – dokument zostanie zapisany do bufora, nie zostanie wysłany do systemu ERP podczas synchronizacji,
  • Zatwierdzić – po zatwierdzeniu dokument będzie wysłany do systemu podczas synchronizacji,
  • Wyjść bez zapisu,
  • Anulować – jeśli dokument był edytowany, po wybraniu tej opcji zmiany nie zostaną zapisane.
Możliwe do wyboru opcje, po zakończeniu wystawiania dokumentu

Po zatwierdzeniu, dokument znajdzie się na liście płatności na karcie kontrahenta.

Dokument widoczny na liście płatności

Czy ten artykuł był pomocny?