Filtrowanie listy kontrahentów

Istnieje możliwość zawężania listy kontrahentów poprzez wykorzystanie filtrów dostępnych w dolnej części okna. Po wybraniu przycisk:   pojawi się menu z wyborem kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy Kontrahentów. Dostępne kryteria filtrowania przedstawia rysunek poniżej:

Filtr na liście kontrahentów
[Grupa] – wyszukanie kontrahenta w oparciu o grupę, do której należy

[Rodzaj] – zawężenie listy kontrahentów w oparciu o rodzaj zdefiniowany w systemie ERP

[Sortowanie [Po nazwie (rosnąco)]] – sortowanie listy po nazwie lub kodzie, rosnąco bądź malejąco

[Informacja dodatkowa] – zawężenie listy kontrahentów w oparciu klasę i wartość atrybutu przypisanego do nich w systemie ERP

Poza wykorzystaniem wspominanych filtrów listę kontrahentów można także zawęzić poprzez wpisanie odpowiedniej frazy w pole tekstowe filtra. Na liście kontrahentów umożliwiono wyszukanie Klienta po danych zawartych na adresach głównych i pomocniczych,  takich jak: ulica, miasto, kod pocztowy, kod adresu, nazwa adresu, e-mail, akronim lub nazwa Klienta.

Dodatkowo jest możliwość filtrowania po wielu atrybutach jednocześnie. Opcja ta została dodana na wszystkich listach, na których do tej pory obsługiwane było filtrowanie po informacjach dodatkowych (lista dokumentów, kontrahentów oraz towarów).

Po wypełnieniu wartości dla danych atrybutów i wybraniu opcji: Zapisz, lista zostanie odfiltrowana zgodnie z wartościami atrybutów wybranymi w filtrze.

Możliwość filtrowania po wielu atrybutach

W zależności od typu atrybutu po kliknięciu na przycisk     wyświetlane są okna z możliwością wskazania odpowiedniej wartości poprzez wybranie wartości z listy lub wpisanie ręcznie.

Okno wyboru wartości z listy oraz wpisania wartości atrybutu.

Poza wykorzystaniem wspominanych filtrów listę kontrahentów można także zawęzić poprzez wpisanie odpowiedniej frazy w pole tekstowe filtra. Na liście kontrahentów umożliwiono wyszukanie Klienta po danych zawartych na adresach głównych i pomocniczych, takich jak: ulica, miasto, kod pocztowy, kod adresu, nazwa adresu, e-mail,  akronim lub nazwa Klienta.

Czy ten artykuł był pomocny?