Zakładki na liście kontrahentów

Lista ulubionych kontrahentów

Lista Ulubieni składa się z kontrahentów, którzy zostali oznaczeni przez użytkownika aplikacji, jako ulubieni. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik może wyróżnić na liście kontrahentów, do których kart chce mieć szybki dostęp.

Każdy użytkownik aplikacji może sam definiować ulubionych kontrahentów.

Okno: Lista ulubionych Kontrahentów

Lista najczęściej kupujących kontrahentów

Lista Często prezentuje kontrahentów, dla których została zarejestrowana największa ilość dokumentów.  Informacje dostępne na liście zostały zaprezentowane na rysunku poniżej.

Okno: Lista najczęściej kupujących kontrahentów

Lista ostatnio kupujących kontrahentów

Lista Ostatnie transakcje prezentuje kontrahentów, dla których w ostatnim czasie zarejestrowano transakcje. Jest ona posortowana wg daty ostatnio wystawionego dokumentu.

Na liście ostatnio kupujących kontrahentów zaprezentowane zostały następujące informacje, widoczne poniżej:

Okno: Lista ostatnio kupujących kontrahentów

Dzięki temu Przedstawiciel może m.in. w szybki sposób odnaleźć kontrahentów, dla których wystawiał dokumenty w danym dniu, w szczególnym przypadku takich, które nie zostały jeszcze potwierdzone.

Lista dłużników

Lista Dłużnicy prezentuje kontrahentów, dla których istnieją nieuregulowane i przeterminowane płatności. Lista posortowana jest malejąco, tzn. na samej górze znajdują się kontrahenci, dla których suma nieuregulowanych płatności jest najwyższa.

Okno: Dłużnicy

Czy ten artykuł był pomocny?