Lista kontrahentów

W menu głównym aplikacji prezentowana jest informacja na temat łącznej liczby obsługiwanych kontrahentów

Widoku z menu głównego: Kontrahenci

Po naciśnięciu na kafel Kontrahenci zostaje wyświetlone okno składające się z sześciu zakładek:

  • Lista kontrahentów,
  • Ulubieni,
  • Często,
  • Ostatnie transakcje,
  • Dłużnicy,
  • Osoby kontaktowe

 

Okno: Kontrahenci

 

Na liście kontrahentów znajdują się również informacje dodatkowe dla danego kontrahenta.

Istnieje możliwość ukrycia akronimu kontrahenta na liście kontrahentów W menu: Ustawienia w grupie: Parametry aplikacji: Ustawienia listy kontrahentów, parametr: Pokazuj kody kontrahentów.

Parametr: Pokazuj kody kontrahentów

Na liście Kontrahentów dostępne są opcje zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu, aktywne po naciśnięciu na przycisk .

Opcje menu dostępne dla wybranego Kontrahenta

W przypadku wyboru opcji [Zadzwoń] bądź [Wyślij SMS] jeżeli kontaktów typu telefon jest więcej niż jeden, to po naciśnięciu przycisku zostanie udostępnione dodatkowe menu umożliwiające wybór numeru innego niż domyślny.

Wybór numeru innego niż domyślny

Opcje: Zadzwoń, Wyślij SMS oraz Wyślij e-mail, Przejdź na stronę www są dostępne jeżeli kontrahent posiada zdefiniowane odpowiednie dane kontaktowe: telefon, adres e-mail, URL.

Jeżeli kontrahent został oznaczony jako archiwalny w systemie ERP wówczas jego kartoteka nie jest wyświetlana na liście kontrahentów.

Ponadto, za pomocą różnokolorowych ikonek prezentowane są dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych kontrahentów.

Kontrahent dodany lub zmodyfikowany w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż
Kontrahenci posiadający nierozliczone
i przeterminowane płatności są wyróżnieni na liście kolorem czerwonym oraz posiadają ikonę pieniążka
Kontrahent mający zablokowane zamówienia
Kontrahent jednorazowy
Kontrahent edytowany aplikacji mobilnej i wysłany do systemu ERP (kafelek Stan)

W widoku poziomym karta kontrahentów jest podzielona na dwie części:

  • z lewej strony znajduje się lista kontrahentów (wraz ze wszystkimi zakładkami),
  • z prawej strony: szczegóły kontrahenta.
Karta kontrahenta – widok poziomy

W górnym pasku okna widoczny jest kod i nazwa kontrahenta. Nawigując po prawym panelu istnieje możliwość otwarcia kolejnych szczegółów wybranej karty, np. listę wystawionych dokumentów. Szczegóły te są wyświetlane w bieżącym widoku za wyjątkiem listy działań , która jest otwierana w nowym oknie.

 

Czy ten artykuł był pomocny?