Lista osób kontaktowych

Lista Osoby kontaktowe to odpowiednik książki telefonicznej, dzięki której Przedstawiciel w szybki i sprawny sposób odnajdzie interesującą go osobę i nawiąże z nią kontakt poprzez telefon, e-mail, czy SMS. Każdy z kontaktów posiada elementy informacyjne zaprezentowane na rysunku poniżej.

Okno: Osoby kontaktowe

Szybkie wybieranie numeru telefonu

Jeżeli Przedstawiciel chce szybko nawiązać połączenie telefoniczne z daną Osobą kontaktową wystarczy, że wybierze ją bezpośrednio z listy (kliknie na nią). W tej sytuacji Przedstawiciel zostanie przeniesiony bezpośrednio do okna połączenia telefonicznego.

Okno: Połączenie telefoniczne

Gdy osoba kontaktowa posiada więcej niż jeden numer telefonu Przedstawiciel ma możliwość wyboru jednego z nich. W tym przypadku pojawia się okno „Wybierz” z numerami telefonu wybranego kontaktu.

Okno: Wybór numeru telefonu

Po dokonaniu wyboru odpowiedniego numeru telefonu użytkownik zostaje przeniesiony do okna połączenia telefonicznego.

Menu kontekstowe dostępne dla osoby kontaktowej

Przedstawiciel, po naciśnięciu przycisku , znajdującego się po prawej stronie wiersza, ma możliwość wywołania menu kontekstowego, w którym znajdują się opcje: Szczegóły kontrahenta, Zadzwoń, Wyślij SMS, Wyślij e-mail, Zaplanuj. Są one dostępne, jeżeli do kontaktu są przypisane odpowiednie dane (adres e-mail, numer telefonu).

Okno: Osoby kontaktowe, menu kontekstowe

Wyszukiwanie osoby kontaktowej

Istnieje kilka możliwości wyszukania osoby kontaktowej z listy:

Filtrowanie za pomocą tekstu

Wyszukiwanie osoby kontaktowej poprzez filtrowanie głosowe – należy wybrać ikonę mikrofonu

Filtrowanie za pomocą kodu kreskowego z zaszytymi w nim danymi osoby kontaktowej – należy wybrać ikonę kodu kreskowego 

Aby wyszukać osobę kontaktową za pomocą tekstu w pole filtra należy wprowadzić jedno z kryteriów wyszukiwania:

  • Imię osoby kontaktowej
  • Nazwisko osoby kontaktowej
  • Akronim kontrahenta
  • Nazwa kontrahenta
  • Numer telefonu osoby kontaktowej widoczny na liście
  • Adres e-mail osoby kontaktowej widoczny na liście
Filtr: Osoby kontaktowe

Czy ten artykuł był pomocny?