Generowanie dokumentu Faktury Zaliczkowej [FSL] dla Zamówienia Sprzedaży [ZS]

W aplikacji istnieje możliwość generowania Faktur Zaliczkowych do dokumentów Zamówień Sprzedaży.

Wygenerowanie Faktury Zaliczkowej możliwe jest z poziomu menu kontekstowego znajdującego się na danym dokumencie ZS:

Generowanie Faktury Zaliczkowej
Uwaga
Fakturę Zaliczkową można wygenerować tylko dla dokumentu ZS, które zostało zatwierdzone lub posiada status: W realizacji (jeżeli centrum mobilne ma włączoną opcję pobierania stopnia realizacji zamówień).

Jeżeli ZS zostało zrealizowane w 100%, opcja Faktury Zaliczkowej będzie niedostępna.

 Aby Faktura Zaliczkowa mogła zostać wystawiona, na dokumencie ZS musi być waluta systemowa.

Kwotę zaliczki w stosunku do Zamówienia można określić poprzez wartość lub procent od źródłowego dokumentu:

Określenie kwoty zaliczki

Po zatwierdzeniu kwoty zaliczki zostanie wyświetlone okno Podsumowania stawek Vat (brutto):

Podsumowanie stawek VAT

Istnieje możliwość zmiany wartości zaliczki dla określonej stawki VAT, po kliknięciu w wybraną:

Wartość zaliczki dla określonej stawki VAT

W drugiej zakładce znajduje się lista pozycji znajdujących się na dokumencie ZS. Jest to lista nieedytowalna przez Przedstawiciela Handlowego.

Elementy ZS dla którego generowana jest Faktura Zaliczkowa

Na nagłówku Faktury Zaliczkowej prezentowany jest numer zamówienia, dla którego dana FSL jest generowana:

Nagłówek dokumentu FSL

Dokumenty FSL znajdują się:

  • Na liście płatności danego kontrahenta
  • Na liście dokumentów z poziomu kafelka: Dokumenty
  • Na karcie kontrahenta w sekcji: Ostatni dokument
Jeżeli do całej wartości ZS została wygenerowana już FSL (bądź kilka), po wybraniu opcji: Faktura Zaliczkowa dla danego dokumentu ZS zostanie wyświetlony komunikat jak na rysunku poniżej:

Komunikat informujący o wcześniejszym wygenerowaniu FSL do danego ZS

Jeżeli operator wykona próbę odtwierdzenia dokumentu ZS, dla którego istnieją już dokumenty FSL, w aplikacji zostanie wyświetlony komunikat informujący o skutkach odtwierdzenia danego ZS:

Komunikat dotyczący odtwierdzenia dokumentu ZS dla którego wygenerowano już FSL

Czy ten artykuł był pomocny?