Kafelek Raporty

Istnieje możliwość przeglądania raportów z poziomu aplikacji. Raporty są dostępne z poziomu menu głównego po wybraniu kafla Raporty, a także po odpowiedniej konfiguracji z poziomu:

 • Karty Kontrahenta
 • Listy Kontrahentów
 • Karty towaru
 • Dużej kalkulacji podczas dodawania pozycji na dokument
 • Listy pozycji dokumentu
Kafel na menu głównym – Raporty

Domyślnie w aplikacji znajdują się następujące raporty systemowe:

 • Raport dobowy przedstawiciela – prezentuje listę wystawionych w danym dniu dokumentów sprzedażowych oraz zapisów kasowych a także aktualny stan towarów na magazynie mobilnym przedstawiciela.
 • Kontrahenci bez transakcji – prezentuje listę kontrahentów, którzy w określonym przedziale czasu nie dokonali żadnej transakcji
 • Lista zamówień wg towarów- prezentuje listę zamówień dla konkretnego towaru
 • Plany sprzedaży- pokazuje plany sprzedaży wg określonej kategorii dla wybranych dokumentów, raport uwzględnia również dokumenty korekt: FSK, PAK, WZK, WKE, FKE.
 • Podsumowanie dnia – prezentuje wykonane w danym dniu operacje m.in dane dotyczące wizyt, wystawionych dokumentów, rozliczonych zobowiązań
 • Rabaty retrospektywne
 • Ranking kontrahentów kupujących towar – pokazuje kontrahentów najczęściej kupujących dany towar
 • Ranking towarów zakupionych przez kontrahenta – pokazuje, które towary kontrahent najczęściej kupuje
 • Raport prowizji – prezentuje jaką prowizję na dany dzień udało się uzyskać przedstawicielowi handlowemu
 • Realizacja zamówień- prezentuje status zamówień wystawionych przez przedstawiciela handlowego
 • Schematy kaucji- prezentuje szczegóły wybranych kaucji
 • Sprzedaż – SKU (ang. Stock Keeping Unit) prezentuje sprzedaż towarów w wybranym okresie z podziałem na jednostki
 • Sprzedaż towarów wg kontrahenta – prezentuje sprzedaż towarów dla danych kontrahentów
 • Sprzedaż w okresach – prezentuje sprzedaż towarów w wybranym okresie
 • Wartość sprzedaży dla kontrahenta – prezentuje wartość sprzedaży w danym okresie czasu dla wybranego kontrahenta z uwzględnieniem dokumentów z innych centrów – raport jest również domyślnie dostępny z poziomu karty danego kontrahenta i z poziomu listy kontrahentów.
Lista dostępnych raportów
Możliwość zmiany kolejności raportów na liście

Wywołanie raportu odbywa się poprzez wybór przycisku [Pokaż] dostępnego w menu rozwijanym lub wybrania pozycji z nazwą raportu.

Raporty, menu kontekstowe

 – Wywołanie danego raportu

W Comarch Mobile Sales udostępniono możliwość wyświetlania raportów z różnych poziomów aplikacji, nie tylko z poziomu kafelka raporty. Raporty będą mogły zostać wyświetlone z poziomu:

 • Karty Kontrahenta
 • Listy Kontrahentów
 • Karty towaru
 • Dużej kalkulacji podczas dodawania pozycji na dokument
 • Listy pozycji dokumentu
Po odpowiedniej konfiguracji w definicji raportów, wybrane raporty będą widoczne w wyżej wymienionych lokalizacjach w aplikacji, więcej informacji dotyczących konfiguracji znajduje TUTAJ.

Wyświetlenie raportu z różnych poziomów
Wyświetlenie raportów z poziomu listy pozycji dokumentu i dużej kalkulacji pozycji

Przy wyświetlaniu raportu z listy kontrahentów, z karty danego kontrahenta, czy z poziomu listy pozycji dokumentu. Kontrahent  podpowiada się już w parametrach raportu. Podobnie jest w przypadku towarów (wyświetlanie raportu z listy towarów, karty towaru).

Przy wyświetlaniu raportu z listy kontrahentów, z karty danego kontrahenta, z poziomu listy pozycji dokumentu czy realizacji  wizyty Kontrahent  podpowiada się już w parametrach raportu. Podobnie jest w przypadku towarów (wyświetlanie raportu z listy towarów, karty towaru).

Dodatkowo istnieje możliwość drukowania raportów z poziomu aplikacji. W tym celu należy stworzyć odpowiednią definicję wydruku danego raportu i umieścić ją w katalogu C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Printouts. Wówczas będzie możliwość drukowania raportu, analogicznie jak dokument:

 • na drukarce mobilnej sparowanej z urządzeniem (opcja: Drukuj),
 • lub wywołać wydruk pdf (opcja: Wyślij do drukarki),
 • pojawi się także możliwość przesłania wiadomości e-mail z wygenerowanym raportem w formacie pdf.
Możliwość wydrukowania raportu

Czy ten artykuł był pomocny?