Kontrola limitu kredytowego

Gdy dla dokumentów FS, PA, WZ, ZS jest włączona opcja kontroli limitu kredytowego kontrahenta (więcej informacji można znaleźć TUTAJ) podczas wystawiania/zatwierdzania dokumentu wyświetlane są komunikaty:

  • Ostrzeżenia o przekroczeniu limitu kredytowego

dla kontrahenta, który ma przekroczony limit kredytowy lub jeśli zatwierdzenie tego dokumentu spowoduje przekroczenie jego limitu wyświetlany jest komunikat o treści jak na rysunku poniżej

Komunikat ostrzegający o przekroczeniu limitu kredytowego
  • Blokady dla dokumentów handlowych

dla kontrahenta, który ma przekroczony limit kredytowy lub zatwierdzenie dokumentu spowoduje jego przekroczenie,  dla którego domyślną formą płatności jest inna niż „Gotówka” lub o terminie płatności większym od 0 dni wyświetlany jest komunikat jak na rysunku poniżej.

Kontrola limitu (blokada) i zmiana formy płatności

dla kontrahenta, który ma przekroczony limit kredytowy lub jego zatwierdzenie spowoduje przekroczenie limitu lub dla którego domyślną formą płatności jest „Gotówka” i posiada termin płatności równy 0 dni wyświetlana jest informacja o treści jak na rysunku poniżej.

Kontrola limitu i rozliczenia (blokowanie)
  • Blokowania – dokumenty bez płatności (ZS)
dla kontrahenta, który ma przekroczony limit kredytowy lub zatwierdzenie dokumentu spowoduje przekroczenie tego limitu pojawi się komunikat o treści:

Kontrola limitu (blokowanie)

Czy ten artykuł był pomocny?