Krok 2 – Magazyny

Następnym krokiem jest zdefiniowanie nowego magazynu oddziałowego. Aby to uczynić należy kliknąć na zakładkę [Magazyn] nacisnąć ikonę [Magazyny] i kliknąć przycisk [Dodaj]. W oknie dodawania obiektu określamy Symbol magazynu, jego Nazwę oraz ustawiamy Typ jako [Odległy]. Następnie należy kliknąć [Zapisz].

Tworzenie magazynu oddziałowego

PRZEJDŹ DO KROKU 3

Czy ten artykuł był pomocny?