Krok 3 – Numeratory

Współpraca z Comarch Mobile Zakupy wymaga, aby dla dokumentów wykorzystywanych w aplikacji mobilnej, zdefiniować numeratory, które składają się z następujących członów:

  • Symbol dokumentu
  • Numer
  • Rok kalendarzowy (2-cyfrowy lub 4-cyfrowy)
  • Miesiąc (opcjonalnie)
  • Seria dokumentu
Uwaga
Dla dokumentów KP należy ustawić 4-cyfrowy format roku kalendarzowego.

Ważne jest, aby zaznaczyć przy członach: „symbol”, „rok”, „miesiąc” oraz „seria” opcję „Ma wpływ”.

Aby edytować numerator należy wybrać zakładkę [Konfiguracja], w sekcji [Dokumenty] kliknąć przycisk [Numeratory]. Na liście numeratorów odnajdujemy pozycję dla żądanego dokumentu i edytujemy ją wg powyższych kryteriów. Jeżeli z danym numeratorem był już wystawiany dokument (przez co niemożliwa jest jego edycja) należy dodać nowy.

Edycja numeratora

Następnie należy nowy numerator przypiąć do typu dokumentu. Aby to zrobić należy przejść na zakładkę [Konfiguracja], w sekcji [Dokumenty] wybieramy przycisk [Typy]. Pojawi się nam okno w wyborem typów dokumentów, następnie wybieramy odpowiedni typ dokumentu i przejściu na zakładkę [Schematy numeracji] podpinamy wcześniej zdefiniowany numerator.

Przypinanie numeratora

Powyższe czynności edycji/tworzenia i przypinania numeratora należy wykonać dla dokumentów: ZZ, OZ.

PRZEJDŹ DO KROKU 4

Czy ten artykuł był pomocny?