Możliwość wymuszenia Rozpoczęcia Dnia

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość wymuszenia Rozpoczęcia Dnia.

W zależności od wartości, którą przyjmuje parametr [IsStartDayRequired] (opisany TUTAJ) może być wymagane (lub nie) rozpoczęcie dnia.

Gdy parametr wymuszenia rozpoczęcia dnia jest włączony wówczas po zalogowaniu do aplikacji będzie widoczny i dostępny tylko kafel Dzień, jak na rysunku poniżej.

Wymuszenie rozpoczęcie dnia

Po rozpoczęciu dnia dla pracownika będą widoczne wszystkie kafle standardowo dostępne w aplikacji.

Uwaga
Jeżeli Dzień nie zostanie zamknięty, to przed rozpoczęciem kolejnego Dnia aplikacja wymusi jego zakończenie.

Czy ten artykuł był pomocny?