Zakończenie dnia

Po naciśnięciu na przycisk na dowolnej zakładce Podsumowania dnia zostanie wyświetlona informacja widoczna na poniżej.

Komunikat wyświetlany po naciśnięciu przycisku Zapisz przy Podsumowaniu dnia

Po wybraniu opcji [TAK], zostanie wyświetlone okno: Zakończenie dnia zaprezentowane poniżej.

Zakończenie dnia
[Zamknij otwarty raport kasowy] – zaznaczenie opcji powoduje zamknięcie raportu kasowego i wyświetlenie poniższych opcji;

[Generuj dokument KW rozliczenie] – zaznaczenie opcji spowoduje, że wraz z zakończeniem dnia automatycznie utworzony zostanie dokument KW rozliczający kasę.

Opcja: Generuj dokument KW rozliczenie będzie dostępna po zaznaczenie opcji: Zamknij otwarte raporty kasowe. Wraz z zakończeniem dnia automatycznie utworzony zostanie dokument KW rozliczający kasę. Po zaznaczeniu tej opcji, poniżej pojawi się informacja o wysokości wypłaty wraz z możliwością jej modyfikacji.

Istnieje możliwość wyboru, czy użytkownik będzie miał prawo do zmiany kwoty wypłaty poprzez odpowiednią konfigurację. Jeśli parametr IsEditingSettlementsEnabled przyjmuję wartość:

0 – zmiana kwoty na raporcie KW – rozliczenie jest możliwa;

1 – powoduje zablokowanie zmiany kwoty na raporcie KW – rozliczenie;

Uwaga
Jeżeli dokument KW rozliczenie generowany jest innego dnia niż zapisy kasowe znajdujące się na otwartym raporcie, raport ten zostaje zamknięty, a następnie otwierany jest nowy raport z datą wystawiania nowego KW.

Przycisk [Powrót] na urządzeniu umożliwia wyjście z okna bez zapisania wprowadzonych zmian.

Czy ten artykuł był pomocny?