W trakcie dnia

Spis treści

Po naciśnięciu na przycisk  , w pasku podsumowania dla raportu dnia zostaną wyświetlone informacje zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

[Dystans] – Dystans przejechany w dniu dzisiejszym

[Działania 2/3] – Działania wykonane/wszystkie

[Rozliczono] – Saldo płatności

Informacje te są prezentowane według powyższego wzoru od momentu rozpoczęcia dnia przez Przedstawiciela Handlowego do momentu jego zakończenia. Po naciśnięciu na przycisk [Dzień] przedstawiciel handlowy zostanie przeniesiony do okna prezentującego podsumowanie dnia, widocznego na poniższym zrzucie ekranu.

Podsumowanie dnia

Działania

Na zakładce działania zaprezentowane zostały działania zaplanowane: niezrealizowane, zrealizowane bądź odrzucone, które zostały zaplanowane na dany dzień.

Raport dnia stan według „w trakcie dnia”, zakładka: Działania

 – Działanie przeterminowane

 – Działanie zrealizowane

 – Działanie odrzucone

Po naciśnięciu na przycisk  zostanie wyświetlone menu z dostępnymi opcjami, zaprezentowane poniżej.

Dostępne opcje na Działaniach w Podsumowaniu dnia

Dzień

Na zakładce: Dzień prezentowana jest lista działań zdefiniowanych w danym dniu, zaprezentowana poniżej.

Raport dnia stan według „w trakcie dnia”, zakładka: Dzień

Czy ten artykuł był pomocny?